slider-homepage-vattentätning_övertoning

Vattentätning av underjordiska konstruktioner

 

På många ställen utgör gamla, skadade och underdimensionerade dräneringssystem stora utmaningar i form av vattenfyllda källare och översvämningar. Förutom skador på strukturer orsakar ökad luftfuktighet också problem med inomhusklimatet. Det finns olika sätt att hantera den ökande vattenvolymen, och ett av dem är att vattentäta de underjordiska konstruktioner från utsidan. I Norden har vi haft lite fokus på denna typ av vattentätning, i södra Europa har vattentätning varit på dagordningen i många år.

På grund av klimatförändringar kan ösregnet öka med så mycket som 40 procent, något som ger ökade vattenmassor på kort tid. Oavsett orsaken kommer klimatförändringarna att möta stora utmaningar i framtiden, särskilt i städer. Vid tät bebyggelse, kan inte vattnet ta vägen någon annanstans än att ligga kvar på marken, men tränger in till källare och andra underjordiska konstruktioner.
 

Systemlösningar för vattentätning av underjordiska konstruktioner

Mapei har utvecklat lösningar som skyddar vattentätning av marknivåstrukturer. Systemen är baserade på vattenlösliga bitumenemulsioner (vi har även polyurea och cementbaserade system) som kan anpassas till olika utmaningar för att säkerställa ett optimalt slutresultat.

Våra systemlösningar har följande egenskaper:

icon-hoy-mekanisk-bestandighet

Mycket lång livslängd

icon-enkelt-a-montere

Snabb installation

icon-vanntetting-av-konstruksjoner-under-bakken-enkel-vannmotstand-brd19_vit

Dokumenterade egenskaper för vattentätning även vid konstant vattentryck

icon-infrastruktur-ce-merking-brd19_vit

CE-märkt och dokumenterad i enlighet med gällande standard.

Referenser för vattentätning av underjordiska konstruktioner 

Category icon KOMMERSIELLA ANLÄGGNINGAR

Viareggio shopping centre

Viareggio, Italien

Vattentätning

Category icon PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Fredrikstad Seafoods landbaserad vattenbruk

Fredrikstad, Norge

Vattentätning, Nybyggnation, Ytpreparering

Category icon BYGGNADER OCH OFFENTLIGA PLATSER

Barozzi Palace

Vignola, Italien

Vattentätning

Har du frågor eller behöver du hjälp?

Kontakta vår tekniska support om du har frågor om vattentätning.