re-con-zero-evo

MAPEI har utvecklat en miljövänlig och hållbar lösning för återvinning av restbetong.

Varje år produceras det ca 10 miljarder kubikmeter betong. Hela 50 miljoner kubikmeter av detta blir inte använt på byggplatsen. Denna betong utgör idag ett avfallsproblem och en betydlig merkostnad i byggprojekten.

Dagens lösningar för hantering av restbetong är dyra i drift och klarar i mycket liten grad att återvinna betong till ny betong. Väldigt mycket betong blir kört till deponi som avfall.

Nu har Mapei lanserat ett system som kemiskt omvandlar blöt restbetong till torr ballast och som kan användas i produktion av ny betong. Betongen som blir returnerad till betongblandarverket blir behandlad när den är i roterbilen. Ballasten man får ut är torr när roteraggregatet töms, så det blir inga problem med slam och föroreningar från hantering och lagring av restbetong. 

En kubik med restbetong blir omvandlad till ca 2200 kg ballast som är lika lämplig som annan ballast för produktion av betong. Detta gör att lösningen återvinner inte bara betongen 100 %, utan man får också ut material av stort värde från processen.

Systemet har prövats vid 15-20 betongproduktionsanläggningar i Norden, och resultaten har visat sig vara väldigt tillfredsställande. Detta är helt klart en lösning för framtiden.

Egenskaper - RE-CON ZERO EVO

re-con-zero-evo-bildeikon-1

Kraftig minskning av slamavfall

re-con-zero-evo-bildeikon-2

Håller trumman ren med mindre vatten

re-con-zero-evo-bildeikon-3

2,2 ton återvinningsbar ballast per m3 betong

re-con-zero-evo-bildeikon-4

Enkelt att använda

RE-CON ZERO EVO

RE-CON ZERO EVO

Tvåkomponents pulverprodukt för fullständig återvinning av returnerad betong från betongbilar.
Återvinning av alla typer av betong som returneras till betongblandningsanläggningar (även för sprutbetong)
efter arbetsdagens slut eller när arbetena på platsen har slutförts.

TEKNISKA DATA
Konsistens: pulver.
Kulör: vitt.
Volymdensitet (g/cm3): komp. A: 0,8, komp. B 1,1.
Klorider (%): komp. A: ≤ 0,1, komp. B ≤ 0,1.
Huvudsaklig verkan: komp. A: vattenarbsorberare/viskositetshöjare, komp. B: härdningsaccelerator.
Lagring: 24 månader på en torr plats i sin oöppnade originalförpackning

Tekniskt datablad är under förberedelse.

Relaterad dokumentation

Datablad
Ladda ner
Säkerhetsdatablad
Ladda ner
EPD
Ladda ner

RE-CON ZERO EVO tillhör följande produktlinjer:

Återvinning av restbetong

Har du frågor om RE-CON ZERO EVO?

Kontakta din tekniska säljare hos Mapei alt. maila eller ring Mapei på telefon: 08 - 525 090 80 
info@mapei.se