Här finner du information om de ändringar som träder i kraft den 24 augusti 2023

Begränsningen för diisocyanater i ändringen av bilaga XVII i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 per den 18 december 2006 angående registrering, bedömning och godkännande av och begränsningar av kemikalier (REACH), finns tillgänglig på alla språk i EU här.

För att säkerställa att arbetstagare i EU-länder fortsätter att hantera diisocyanater på ett säkert sätt, kommer nya utbildningskrav att bli obligatoriska för professionella och industriella användare från och med den 24 augusti 2023, enligt REACH-förordningen i EU.

Personer som använder diisocyanater – antingen användare, arbetsgivare eller egenföretagare – ska genomföra utbildningen och dokumentera detta. Om du inte genomför den obligatoriska utbildningen kan du inte längre arbeta med produkter där innehållet av diisocyanater överstiger gränsen på 0,1 procent, som anges i förordning (EU) 2020/1149.

 

ISOPA/ALIPA och våra branschpartners organiserar ett omfattande utbildningsprogram för att säkerställa att tillverkare och professionella användare i Europa använder diisocyanater på ett säkert sätt.


Här är vad du behöver göra

pu-training
1.Gå in på sidan för mer information om säker användning av diisocyanater,och för att läsa mer om utbildningskraven och vilka av dessa som du ev omfattas av.

2. Följ länken nedan för utbildning och certifiering för säker hantering av diisocyanater. För att delta på utbildningen, som är gratis, ange Mapei-koden*: FEICA_21_C16

*Mapeis FEICA-kod upphör inte att gälla utan är endast giltig för utbildning i användning av elastiska tätningsmedel och lim. Du hittar handledningen genom att klicka på bilden för elastiska tätningsmedel och lim på handledningswebbplatsen.

safe-use

OM ISOPA/ALIPA

ISOPA är den europeiska branschorganisationen för producenter av diisocyanater och polyoler – de grundläggande komponenterna i polyuretaner. ALIPA står för European Aliphatic Isocyanates Producers Association.

ISOPA och ALIPA främjar bästa praxis för distribution och användning av diisocyanater och polyoler i Europa. Föreningarna ser till att alla intressenter har enkel tillgång till korrekt och aktuell information om dessa ämnen.


isopa-alipa