İç hava kalitesi

Birçok faktörün, evlerimizin içindeki havanın kalitesi üzerinde etkisi olabilir: İnsan davranışı, havalandırma, deterjanlar, mobilya ve inşaat ürünleri gibi evde kullanılan ürünler, kapalı alanlardaki hava üzerinde etkiye sahip uçucu organik bileşikler (VOC) yayar.

Mapei, solvent içermeyen, düşük oranda uçucu organik bileşik (VOC) emisyonuna sahip ürünler geliştirmiştir. Bu ürünler, hem ürünü kullananlar ve uygulayanların hem de binayı kullananların iyiliği için, kullanıldıkları binaların içinde iyi hava kalitesini garanti edebilir.
Bu ürünler 2005 itibarıyla EC1 (çok düşük oranda uçucu organik bileşik emisyonu) işaretini ve 2010 itibarıyla EMICODE EC1 PLUS (çok düşük oranda uçucu organik bileşik emisyonu-ARTI) işaretini taşımaya hak kazanmıştır.
Her iki işaret; zeminler için kullanılan ürünler, yapıştırıcılar ve inşaat sektöründe kullanılan çeşitli malzemelerin emisyon düzeylerini kontrol eden ve bizim de üyesi olduğumuz bir birlik olan GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) tarafından verilmiştir.

Mapei ürünleri, çevresel sürdürülebilirliklerini ve bölgesel pazarların gereksinimlerini karşıladıklarını garantileyen diğer isteğe bağlı sertifika işaretlerinin yanı sıra, Almanya, Fransa ve Belçika'da zorunlu olan Der Blaue Engel (çevreye, zemin katmanlarına ve son kullanıcılara saygı gösteren ürünleri tanımlayan Alman ekoloji etiketi) işaretini de taşır.


Indoor-air-quality

İrtibatta olalım

Mapei'den haber almak için bültenimize abone olun