“RUSSIAN COPPER COMPANY” HEAD OFFICE

Location icon Ekaterinburg, Russian
Số tham chiếu: 4589067
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi MAPEI solutions for laying natural marble and porcelain tiles indoors, over an area of 2000 m2 , and paving stones for landscaping an area of 3000 m2 .
Vị trí Ekaterinburg, Russian
Danh mục con VĂN PHÒNG
Xây dựng ở 2018
Mở ở 2019
Ứng dụng The Large Circle Line of the famous Moscow subway. MAPEI solutions for laying natural marble and porcelain tiles indoors, over an area of 2000 m2 , and paving stones for landscaping an area of 3000 m2 .
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2019
Loại ứng dụng Tile & stone installation systems

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFOAM
MAPEFOAM
Dây bọt xốp trương nở có mặt cắt hình tròn dùng trám các mối nối xây dựng Được…
PRIMER G
PRIMER G
Sơn lót gốc nhựa tổng hợp tan trong nước Ứng dụng Dùng xử lý bề mặt thạch cao…
TOPCEM PRONTO
TOPCEM PRONTO
Vữa trộn sẵn có khả năng điều chỉnh độ co ngót dùng thi công lớp láng sàn có…
ULTRACOLOR PLUS
ULTRACOLOR PLUS
Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu dùng…
ULTRALITE S1
ULTRALITE S1
One-component, high-performance, deformable, lightweight cementitious adhesive…
MAPEFLEX PU 45 FT
MAPEFLEX PU 45 FT
Product not available for this market,
contact us
MAPETEX VLIES
MAPETEX VLIES
Product not available for this market,
contact us
PRIMER MF
PRIMER MF
Product not available for this market,
contact us
ULTRALITE S2
ULTRALITE S2
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei