Monument to Kayum Nasyri

Location icon Malenkie Shirdanu of Zelenodolskiy district, Russian
Số tham chiếu: 71945
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Surface repair and waterproofing
Vị trí Malenkie Shirdanu of Zelenodolskiy district, Russian
Danh mục con ĐÀI TƯỞNG NIỆM
Ứng dụng Surface repair and waterproofing
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2016
Loại ứng dụng Chuẩn bị bề mặt, ChỐng thẤm
Chủ sở hữu LLC "Aqueduct
Nhà phân phối của MAPEI LLC "Color Design Gallery"

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

PLANISEAL 88 (Trước đây là Idrosilex Pronto)

PLANISEAL 88 (Trước đây là Idrosilex Pronto)

Vữa chống thấm gốc xi măng dùng chống thấm cho phần ngầm công trình và các…
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei