Second Avenue Subway Murals

Location icon New York, USA
Số tham chiếu: 5825
Danh mục: NGHỆ THUẬT/KHÁC

Xây dựng

Kho bãi artistic mosaics
Vị trí New York, USA
Danh mục con TÀU ĐIỆN NGẦM
Xây dựng ở 2007
Mở ở 2017
Ứng dụng supplying products for installing porcelain tiles and glass mosaics
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2016/2017
Loại ứng dụng Ốp lát cho tƯỜng
Nhà phân phối của MAPEI Daltile Brooklyn

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

Granirapid System

Granirapid System

Product not available for this market,
contact us
Mosaic
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei