Athletic field "JSC Monitor Electric"

Location icon Pyatigorsk, Russian
Số tham chiếu: 23678
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi selection of high-tech materials to create a universal sports field, designed for tennis as the main sport.
Vị trí Pyatigorsk, Russian
Danh mục con SPORT FIELD
Xây dựng ở 2019
Mở ở 2019
Ứng dụng outdoor tennis court
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2019
Loại ứng dụng Giải pháp cho sàn thể thao
Chủ sở hữu "JSC Monitor Electric"
Công ty lắp đặt PK "Sportplozhadka"
Nhà phân phối của MAPEI ПК "Спортплощадка"

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ADESILEX G19

ADESILEX G19

Keo dán gốc nhựa epoxy-polyurethane hai thành phần…
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
MAPECOAT TNS CUSHION

MAPECOAT TNS CUSHION

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei