Business Center "Moscow-City", Federation Tower

Location icon Москва, Russian
Số tham chiếu: 1278
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi interior facilities
Vị trí Москва, Russian
Danh mục con MULTIFUNCTIONAL CENTERVĂN PHÒNG
Ứng dụng joints filling and tile laying
Loại ứng dụng Sàn, Công trình mới, Thi công trám khe

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPELASTIC

MAPELASTIC

Vữa chống thấm gốc xi măng hai thành phần có khả năng đàn hồi dùng bảo vệ...
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRACOLOR PLUS

ULTRACOLOR PLUS

Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu...
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRABOND ECO FIX

ULTRABOND ECO FIX

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei