Fountain Gallery

Location icon Kazan, Russian
Số tham chiếu: 4408
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Fountain restoration
Vị trí Kazan, Russian
Danh mục con VÒI PHUN NƯỚC
Xây dựng ở 2007
Mở ở 2007
Ứng dụng Porcelain tiles installation
Loại ứng dụng Ốp lát cho sàn/tƯỜng, Thi công trám khe, ChỐng thẤm
Công ty thầu Vodzelenhoz
Nhà phân phối của MAPEI GST Kazan

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei