Intourist Hotel

Location icon Krasnodar, Russian
Số tham chiếu: 4197
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi Floor remaking
Vị trí Krasnodar, Russian
Danh mục con KHÁCH SẠN/NHÀ NGHỈ
Xây dựng ở 2006
Mở ở 2006
Ứng dụng Natural stones installation
Loại ứng dụng Floor/wall covering, Sàn, ChỐng thẤm, Thi công trám khe
Công ty thầu KrasnodarStroyTechnologia
Nhà phân phối của MAPEI Kayros Company
Hạng mục Poshupkin P.

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei