Innopolis University campus and sports complex

Location icon Innopolis, Russian
Đọc các bài viết chuyên sâu của chúng tôi từ Realtà Mapei quốc tế

Projects

Innopolis is a city of the Republic of Tatarstan, belonging to the Russian Federation. Its history begins on June 9th, 2012, when Dmitry Medvedev, the Chairman of the Government of the Russian...

Số tham chiếu: 5786
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi indoor swimming-pools
Vị trí Innopolis, Russian
Danh mục con HỒ BƠI
Xây dựng ở 2013
Mở ở 2015
Ứng dụng supplying products for smoothing concrete, anchoring, waterproofing, and installing ceramics
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2014
Loại ứng dụng Sửa chữa/gia cố bê tông, ChỐng thẤm, Chuẩn bị bề mặt
Nhà phân phối của MAPEI Avitrade, s.r.o

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

KERACRETE

KERACRETE

Synthetic latex rubber mixed with sand and cement (thickness up to 5 mm)....
Xây mới : No
MAPEBAND

MAPEBAND

Băng cao su kháng kiềm dùng kèm với hệ thống sản phẩm chống thấm gốc xi...
Xây mới : No
MAPEFILL

MAPEFILL

Fluid expansive mortar for anchoring objects in place. TECHNICAL DATA:...
Xây mới : No
MAPEGROUT 430

MAPEGROUT 430

Fine-grained, fibre-reinforced, normal-setting thixotropic mortar for...
Xây mới : No
MAPEGROUT TISSOTROPICO

MAPEGROUT TISSOTROPICO

Vữa không co ngót có chứa cốt liệu sợi dùng sửa chữa bê tông. Mapegrout...
Xây mới : No
MAPELASTIC

MAPELASTIC

Vữa chống thấm gốc xi măng hai thành phần có khả năng đàn hồi dùng bảo vệ...
Xây mới : No
ULTRACOLOR PLUS

ULTRACOLOR PLUS

Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu...
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei