Attic project in a private house

Location icon Noscow, Russian
Số tham chiếu: 234567890
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi Laying porcelain tiles, joint grouts
Vị trí Noscow, Russian
Danh mục con RESIDENCE
Xây dựng ở 2018
Ứng dụng Laying porcelain tiles, joint grouts
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018
Loại ứng dụng Sàn, Thi công trám khe

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

KERAPOXY

KERAPOXY

Vữa epoxy chít mạch và dán gạch chống axít, hai thành phần hiện có 26 màu,...
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRALITE S2

ULTRALITE S2

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei