THEME PARK “DREAM ISLAND”

Location icon Moscow, Russian
Số tham chiếu: 29045678
Danh mục: NGHỆ THUẬT/KHÁC

Xây dựng

Kho bãi MAPEI took part in the laying of porcelain tiles, installation of attractions and facade insulation.
Vị trí Moscow, Russian
Danh mục con LEISURE CENTRE
Xây dựng ở 2018
Mở ở 2020
Ứng dụng MAPEI took part in the laying of porcelain tiles, installation of attractions and facade insulation.
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019/2020
Loại ứng dụng Sửa chữa/gia cố bê tông, SƠn tƯỜng, ChỐng thẤm
Nhà phân phối của MAPEI TD Albia

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEBAND

MAPEBAND

Băng cao su kháng kiềm dùng kèm với hệ thống sản phẩm chống thấm gốc xi…
Trong nhà
Xây mới : No
MAPELASTIC

MAPELASTIC

Vữa chống thấm gốc xi măng hai thành phần có khả năng đàn hồi dùng bảo vệ…
Trong nhà
Xây mới : No
MAPENET 150

MAPENET 150

Lưới sợi thủy tinh bền kiềm dùng gia cường khi thi công các sản phẩm có…
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRACOLOR PLUS

ULTRACOLOR PLUS

Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu…
Trong nhà
Xây mới : No
MAPEFILL

MAPEFILL

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPEFILL 10

MAPEFILL 10

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPETHERM AR2

MAPETHERM AR2

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
KERABOND T-R

KERABOND T-R

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei