Sản phẩm của chúng tôi

Tìm sản phẩm của bạn
MAPEFLEX PB27
MAPEFLEX PB27
Keo trám khe tự san phẳng hai thành phần gốc polyurethane có module đàn hồi…
MAPEFLEX PU20
MAPEFLEX PU20
Keo trám khe gốc epoxy-polyurethane hai thành phần với cường độ cơ học cao và…
MAPEFLEX PU30
MAPEFLEX PU30
Keo trám khe dạng dẻo gốc epoxy-polyurethane hai thành phần với cường độ cơ học…
MAPEFLEX PU45
MAPEFLEX PU45
Paintable polyurethane sealant and adhesive with a high modulus of elasticity…
MAPEFLEX PU50 SL
MAPEFLEX PU50 SL
Keo trám khe dạng lỏng gốc polyurethane có module đàn hồi thấp Keo trám khe…

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei