Sản phẩm của chúng tôi

Tìm sản phẩm của bạn
MAPEFLEX PU20
MAPEFLEX PU20
Keo trám khe gốc epoxy-polyurethane hai thành phần với cường độ cơ học cao và…
MAPEFLEX PU30
MAPEFLEX PU30
Keo trám khe dạng dẻo gốc epoxy-polyurethane hai thành phần với cường độ cơ học…
MAPESIL AC
MAPESIL AC
Keo trám khe silicone với liên kết chéo acetic, không dung môi, có khả năng…
MAPESIL Z PLUS
MAPESIL Z PLUS
Mould-resistant acetic silicone sealant for sanitary fittings for movements up…

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei