Sản phẩm của chúng tôi

Tìm sản phẩm của bạn
MAPEFLEX AC4
MAPEFLEX AC4
Keo trám khe gốc acrylic dùng cho bề mặt đã được sơn phủ Dùng để trám các khe…
MAPEFLEX PU40
MAPEFLEX PU40
Keo trám khe gốc polyurethane với độ đàn hồi cao Sản phẩm trộn sẵn, một thành…
MAPEFLEX PU45
MAPEFLEX PU45
Paintable polyurethane sealant and adhesive with a high modulus of elasticity…

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei