Sản phẩm của chúng tôi

Tìm sản phẩm của bạn
MAPEFLEX AC4
MAPEFLEX AC4
Keo trám khe gốc acrylic dùng cho bề mặt đã được sơn phủDùng để trám các khe co...
MAPEFLEX AC-FR
MAPEFLEX AC-FR
Paintable acrylic sealant for fire-break joints with movements up to...
MAPEFLEX PU40
MAPEFLEX PU40
Keo trám khe gốc polyurethane có module đàn hồi thấpSản phẩm trộn sẵn, một...
MAPEFLEX PU45
MAPEFLEX PU45
Paintable polyurethane sealant and adhesive with a high modulus of elasticity...
MAPESIL LM
MAPESIL LM
Keo trám khe silicon trung tính dành cho đáDùng để trám các mạch đàn hồi, mạch...

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei