Sản phẩm của chúng tôi

Tìm sản phẩm của bạn
MAPEFLEX PU40
MAPEFLEX PU40
Keo trám khe gốc polyurethane với độ đàn hồi cao Sản phẩm trộn sẵn, một thành…
MAPEFLEX PU45
MAPEFLEX PU45
Paintable polyurethane sealant and adhesive with a high modulus of elasticity…
MAPESIL AC
MAPESIL AC
Keo trám khe silicone với liên kết chéo acetic, không dung môi, có khả năng…
MAPESIL LM
MAPESIL LM
Keo trám khe silicon trung tính dành cho đá Dùng để trám các mạch đàn hồi, mạch…
MAPESIL Z PLUS
MAPESIL Z PLUS
Mould-resistant acetic silicone sealant for sanitary fittings for movements up…

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei