Sản phẩm của chúng tôi

Tìm sản phẩm của bạn
DYNAMON EASY 11
DYNAMON EASY 11
Phụ gia siêu dẻo cao cấp gốc acrylic cải tiến dùng cho bê tông trộn sẵn. …
DYNAMON EASY 21
DYNAMON EASY 21
DYNAMON EASY 21 Phụ gia siêu dẻo gốc acrylic cải tiến giúp làm chậm quá trình…
DYNAMON EASY 31
DYNAMON EASY 31
DYNAMON EASY 31
DYNAMON SR2 VN
DYNAMON SR2 VN
Superplasticizer based on acrylic polymer for ready-mixed concrete

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei