Sản phẩm của chúng tôi

Tìm sản phẩm của bạn
DYNAMON BT2
DYNAMON BT2
Super-plasticiser for concrete with a low loss in workability
DYNAMON SR1
DYNAMON SR1
Phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ mới gốc acrylic dùng cho bê tông trộn sẵn có tỷ…
DYNAMON SR2
DYNAMON SR2
Phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ mới gốc acrylic dùng cho bê tông trộn sẵn có tỷ…
DYNAMON SX 12
DYNAMON SX 12
DYNAMON SX 12
DYNAMON SX 14
DYNAMON SX 14
Phụ gia siêu dẻo cao cấp dùng cho bê tông trộn sẵn cần giảm nước và duy trì độ…

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei