Sản phẩm của chúng tôi

Tìm sản phẩm của bạn
EPOJET
EPOJET
Two-component, super-fluid epoxy resin for injections and anchorings. TECHNICAL…
EPORIP
EPORIP
Vữa kết dính gốc epoxy hai thành không dung môi phần dùng cho mối nối nguội và…
STABILCEM
STABILCEM
Expansive, super-fluid cementitious binder for mixing injection slurry, mortar…
STABILCEM CA
STABILCEM CA
Speciale legante cementizio pronto all’uso da miscelare con acqua per ottenere…

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei