Sản phẩm của chúng tôi

Tìm sản phẩm của bạn
MAPEFER
MAPEFER
Two-component, anti-corrosion cementitious mortar for steel reinforcement rods.…
MAPEGROUT BM
MAPEGROUT BM
Two-component cementitious mortar with a low modulus of elasticity for…
MAPEGROUT COLABILE
MAPEGROUT COLABILE
Vữa có độ chảy cao chứa cốt sợi có khả năng điều chỉnh độ co ngót dùng để sửa…
MAPEGROUT RAPIDO
MAPEGROUT RAPIDO
Fibre-reinforced, quick setting and hardening, compensated-shrinkage mortar for…
MAPEGROUT T40
MAPEGROUT T40
Medium-strength (40 MPa), compensated-shrinkage fibre-reinforced thixotropic…
MAPEGROUT TISSOTROPICO
MAPEGROUT TISSOTROPICO
Vữa không co ngót có chứa cốt liệu sợi dùng sửa chữa bê tông. Mapegrout…
STABILCEM
STABILCEM
Expansive, super-fluid cementitious binder for mixing injection slurry, mortar…
STABILCEM CA
STABILCEM CA
Speciale legante cementizio pronto all’uso da miscelare con acqua per ottenere…

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei