Sản phẩm của chúng tôi

Tìm sản phẩm của bạn
11 - 20 of 29
1 2 3
MAPEFLOOR FINISH 52 W
MAPEFLOOR FINISH 52 W
Two-component, polyurethane finishing product in water dispersion with low…
MAPEFLOOR FINISH 53 W/L
MAPEFLOOR FINISH 53 W/L
Sơn hoàn thiện aliphatic polyurethane gốc nước hai thành phần, trong suốt, có…
MAPEFLOOR I 300 SL
MAPEFLOOR I 300 SL
Chất phủ sàn công nghiệp gốc epoxy trộn sẵn hai thành phần với màu sắc trung…
MAPEFLOOR I 302 SL
MAPEFLOOR I 302 SL
Sơn epoxy đa dụng hai thành phần sử dụng cho sàn công nghiệp, phù hợp với các…
MAPEFLOOR I 312
MAPEFLOOR I 312
Sơn epoxy hai thành phần, không dung môi cho hệ sàn lăn phủ
MAPEFLOOR I 500 W
MAPEFLOOR I 500 W
Sơn epoxy đa dụng hai thành phần tan trong nước, có màu sắc trung tính và khả…
MAPEFLOOR I 910
MAPEFLOOR I 910
Two-component epoxy binder for trowelled mortar or bonding promoter for resin…
MAPEFLOOR SYSTEM 31
MAPEFLOOR SYSTEM 31
MULTI-LAYERED EPOXY SYSTEM WITH 100% SOLIDS CONTENT FOR INDUSTRIAL FLOORS;…
MAPEFLOOR SYSTEM 32
MAPEFLOOR SYSTEM 32
MAPEFLOOR SYSTEM32
MAPEFLOOR SYSTEM 33
MAPEFLOOR SYSTEM 33
MAPEFLOOR SYSTEM33
11 - 20 of 29
1 2 3

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei