11 - 20 of 38
1 2 3 4
MAPEFLOOR CPU-MF 600 AP
MAPEFLOOR CPU-MF 600 AP
Lớp phủ kháng khuẩn, tự làm phẳng gốc polyurethane - xi măng với khả năng…
MAPEFLOOR CPU/MF
MAPEFLOOR CPU/MF
Three-component, self-levelling polyurethane-cement mortar with high resistance…
MAPEFLOOR EP19 SP
MAPEFLOOR EP19 SP
Vữa epoxy ba thành phần, dùng cho sàn chống axít và chống mài mòn. Mapefloor…
MAPEFLOOR FINISH 52 W
MAPEFLOOR FINISH 52 W
Two-component, polyurethane finishing product in water dispersion with low…
MAPEFLOOR FINISH 53 W/L
MAPEFLOOR FINISH 53 W/L
Sơn hoàn thiện aliphatic polyurethane gốc nước hai thành phần, trong suốt, có…
MAPEFLOOR I 300 SL
MAPEFLOOR I 300 SL
Sơn epoxy đa dụng hai thành phần sử dụng cho sàn công nghiệp, phù hợp với các…
MAPEFLOOR I 302 SL
MAPEFLOOR I 302 SL
Sơn epoxy đa dụng hai thành phần sử dụng cho sàn công nghiệp, phù hợp với các…
MAPEFLOOR I 312
MAPEFLOOR I 312
Sơn epoxy hai thành phần, không dung môi cho hệ sàn lăn phủ
MAPEFLOOR I 500 W
MAPEFLOOR I 500 W
Sơn epoxy đa dụng hai thành phần tan trong nước, có màu sắc trung tính và khả…
MAPEFLOOR I 910
MAPEFLOOR I 910
Two-component epoxy binder for trowelled mortar or bonding promoter for resin…
11 - 20 of 38
1 2 3 4

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei