Тук ще намерите цялата необходима информация преди 24 август 2023 г.

Ограничението за диизоцианати, изменящо приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), е достъпно на всички официални езици на ЕС тук.

За да се гарантира, че работниците в целия ЕС могат да продължат да работят безопасно с диизоцианати, новите изисквания за обучение ще станат задължителни за професионалните и индустриалните потребители съгласно Регламент REACH на ЕС от 24 август 2023.

Потребителят на диизоцианати, неговият работодател или наето физическо лице трябва да завършат и документират приключването на обучението.
Ако не спазвате тези задължителни обучения, вече няма да имате право да работите с продукти, които съдържат диизоцианати в количество над 0,1%, постановено от Регламент (ЕС) 2020/1149.
ISOPA/ALIPA и нашите индустриални партньори организират цялостна програма за обучение, за да гарантират безопасната употреба на диизоцианати за производители и професионални потребители в цяла Европа.

Ето какво трябва да направите: 

pu-training

1. Посетете уебсайта за безопасна употреба на диизоцианати, за да научите повече за изискванията за обучение и какво отношение имат те към вас. 

2. Уверете се, че следвате линка по-долу, за да получите обучение и сертификат за безопасна работа с диизоцианати. За да участвате в програмата за безплатно обучение, отидете на платформата за обучение и използвайте кода Mapei*: FEICA_21_C16

* Кодът на Mapei FEICA няма краен срок, но е валиден само за обучения за употреба на уплътнители и лепила, които ще намерите  като кликнете върху „Лепила и уплътнители“ на уебсайта за обучение.

safe-use

За ISOPA/ALIPA

ISOPA е Европейската търговска асоциация на производителите на ароматни диизоцианати и полиоли – основните съставни елементи на полиуретаните. ALIPA е Европейската асоциация на производителите на алифатни изоцианати.

ISOPA/ALIPA работи за насърчаване на най-висококачествените добри практики в разпространението и използването на диизоцианати и полиоли в Европа и гарантира, че всички заинтересовани страни имат лесен достъп до точна и актуална информация за тези вещества.

isopa-alipa