Регистриране

Попълнете всички задължителни полета и щракнете върху „РЕГИСТРИРАНЕ“.

The password must be at least 7 characters long.

Обработване на лична информация
След като прочетох и разбрах напълно Правилата за поверителност, които описват как личната ми информация ще бъде обработвана и използвана от Mapei България ЕООД
личната ми информация да се използва за създаване на потребителски акаунт и за управление и предоставяне на услугите, достъпни безплатно чрез този уебсайт.
личната ми информация да се използва за изпращане на бюлетини и друга информация, която ме интересува, и за промоционални и/или маркетингови цели. Тази категория също така включва промоционални дейности, извършвани от Mapei България ЕООД или компания, свързана с Mapei Group, по отношение на услуги, свързани с конкретен тип техни продукти.
личната ми информация да се използва за статистически цели за идентифициране на лични вкусове, предпочитания, навици, потребности и избори, за да се подобрява качеството на продуктите и услугите, предоставяни от Mapei България ЕООД и компаниите от Mapei Group.