technology-bg-3

Шестте иновативни
технологии на MAPEI  

Предоставяме експертизата на MAPEI в ръцете на нашите клиенти чрез шест водещи технологични разработки, които ни отличават.

Технология в ръцете ти
Green Innovation
Производствени процеси, ангажирани с грижа за природата.
Low Dust
Намалява отделянето на прах при продукти на циментова основа.
Fast Track
Намалява технологичното време за работа.
Drop Effect
Намалява абсорбирането
на вода.
Bio Block
Блокира образуването на мухъл и плесен.
Ultralite
Позволява производство на олекотени циментови лепила за плочки.

Green Innovation

Какво е Green Innovation?
Green Innovation е обещанието на MAPEI за екологична устойчивост. И не само. Green Innovation е и дългогодишен ангажимент към околната среда, който отговорно сме поели. Ето как го реализираме.

Работен процес

В заводите на MAPEI:  

 • минимализираме отделянето на отпадъци в работния процес.
 • използваме рециклирани материали - в някои продукти от 4% до 10% от теглото са рециклирани постиндустриални материали, а при Ultralite S1 тази цифра надвишава 30%. Опаковъчните материали също са екологично устойчиви, тъй като при тях се използват предимно рециклирани материали, а не нови суровини.
 • намаляваме замърсяването на въздуха - използваме собствени влакове (влак с 12 вагона е в състояние да транспортира същото количество стоки, превозени от 36 камиона). Също така произвеждаме в максимална близост до строителните обекти и дистрибутори, което отново редуцира използването на гориво
 • оптимизираме потреблението на енергия в производствените операции.

*Показаните данни са валидни за Италия.

LEED

Системата за сертифициране LEED посочва изискванията за изграждане на екологично устойчиви сгради по отношение на консумацията на енергия и природни ресурси, използвани в процеса на строителството. LEED протоколът е създаден в САЩ и понастоящем се прилага в повече от 100 страни по света. MAPEI разработва повече от 150 продукта, съвместими с LEED и помагащи получаването на кредити.

Сертификати

Към момента повече от 25 продукта на MAPEI са одобрени за сертифициране Green Label Plus. От октомври 2005 г. продуктите от ECO гамата са тествани и сертифицирани от квалифицирани международни институти като германския TFI и Американският CRI, етикетирани са като „EMICODE EC1, много ниски емисии на летливи органични съединения”, издадени от GEV . Част от продуктите са сертифицирани и от Blauer Engel.

Продукти

В MAPEI инвестираме 5% от годишния оборот и 12% от работната сила за изследователска и развойна дейност. 70% от тази сума се насочва към разработването на еко продукти. Целта е те да бъдат максимално безопасни за потребителите и околната среда. Това се изразява в производство на продукти с ниско ниво на емисии на летливи органични съединения (ЛОС). Така се подобрява качеството на въздуха, както при използването на самите продукти, така и в сградите, в които те са вложени.

Последни постижения и награди

Поредното признание за MAPEI идва от конкурса “Насърчаване на екологичната устойчивост на опаковките” на CONAI, който в края на 2019 г. награди компанията за стремежа ѝ за намаляване на суровините, използвани в опаковките на продуктите, без това да се отразява върху техните експлоатационни свойства и доказано качество.

През ноември 2019 г. MAPEI получи и първа награда в категория „Circular Economy“ за иновативното решение RE-CON ZERO EVO. „Circular Economy“ е част от националните Награди за устойчиво развитие, които са под патронажа на Министерството на околната среда и опазването на сушата и морето на Италия.
green_innovation

Low Dust

Какво представлява технологията Low Dust?
Това е една от иновативните технологии на MAPEI, вложена в част от продуктите на циментова основа, която драстично намалява количеството на отделена прах във въздуха при работа, особено при изсипване и смесване на продукта.

Какви са ползите от
технологията Low Dust?

 • Грижа за здравето
  Благодарение на технологията Low Dust на MAPEI количеството на вдишвания прах е сведено до минимум. Това е от полза за професионалните строители и домашни майстори, на които се налага ежедневно да работят с продукти на циментова основа, включително и в затворени помещения.

 • Като резултат неминуемо се стига до редовно вдишване на отделения прах, който попада в дихателните пътища, а оттам и в белите дробове. Натрупаните прахови частици в тялото рефлектират върху здравето на хората.

 • По-чисто
  Технологията Low Dust на MAPEI прави работната среда по-приятна и комфортна, намалявайки отпадъците и времето, което се отделя за почистване.
Low Dust

Fast Track

Какво представлява технологията Fast Track?
С тази иновативна технология на MAPEI се съкращава необходимото технологично време при работа, респективно се намаляват и разходите. Помещенията, в които се работи, много бързо могат да бъдат използвани отново.

Какви са ползите от 
технологията Fast Track?

 • Спестява време
  Продуктите, при които е използвана технологията Fast Тrack, са в помощ на майсторите при лепенето на плочки, защото могат да продължат работа само 4 часа след полагането на хидроизолацията. При полагане на саморазливни замазки, монтажът на керамични настилки може да започне веднага, на другия ден. Също така не е нужно да се прекъсват останалите ремонтни дейности в помещението, защото много бързо може да се стъпва върху саморазливната замазка (5-6 часа).

 • По-малко разходи
  Намаленото време за изчакване между различните етапи съкращава и времето на работа на изпълнителите, което от своя страна намалява разходите.
 • Най-добрият избор за спешни ремонти
  Когато се използват продукти с технология Fast Тrack на MAPEI, могат да се извършват неотложни ремонти на обществени помещения през нощта, а на следващия ден те отново могат да влязат в експлоатация без прекъсване.

 

Fast track

Drop Effect

Какво представлява технологията Drop Effect?
Drop Effect е иновативна технология от MAPEI, с която значително се намалява абсорбцията на вода. Положителният ефект се проявява при повърхности, на които са използвани продукти с технологията - те не пропускат вода и животът им се удължава значително.

Какви са ползите от 
технологията Drop Effect?

 • По-дълъг живот на повърхностите
  Животът на повърхностите се увеличава драстично благодарение на технологията на MAPEI.

 • По-устойчиви фугиращи смеси
  Благодарение на Drop Effect фугите запазват своя цвят за много по-дълго време. Фугиращите смеси без тази технология попиват голямо количество вода и с времето променят цвета си и се зацапват много по-лесно.
 • По-издръжливи продукти през зимата
  Технологията е изключително полезна при външни условия. Ниската абсорбция на вода отново удължава живота на повърхностите, особено през зимата, когато замръзналата вода действа разрушително. Благодарение на технологията Drop Effect това не се случва.

  Същите ползи от технологията на MAPEI са валидни и за повърхности от естествен камък - те не се разрушават заради замръзването на вода през зимата и не се зацапват от попита замърсена вода.

 

Drop Effect

Bio Block

Какво представлява технологията Bio Block?
Bio Block e една от шестте иновативни технологии на MAPEI. Технологията Bio Block не позволява развитието на микроорганизми, образуването на мухъл и плесен по повърхностите. Това се случва, благодарение на специално разработени органични молекули.

Какви са ползите от 
технологията Bio Block?

 • Запазване на външния вид
  Продуктите на MAPEI, с Bio Block технология, запазват за дълго време оригиналния си външен вид като цвят и повърхност.

 • По-здравословна среда
  Помещения, в които са използвани продукти с Bio Block технология, са по-здравословни за живеещите или работещите в тях хора, тъй като не позволяват развитие на микроорганизми по повърхностите, които евентуално може да попаднат върху кожата или да бъдат вдишани.
 • Особено подходяща за мокри помещения и детски градини
  Мократа среда е най-благоприятна за развитието микроорганизми, затова технологията Bio Block на MAPEI е изключително подходяща за приложение в мокри помещения като банята и кухнята вкъщи, обществените и частни басейни, сауни и спа центрове.

  Грижейки се за здравословния климат в затворените помещения, технологията Bio Block е подходяща да се използва и за детските стаи, обществените детски кухни, ясли и градини, като и в болниците.

 

Drop Effect

Ultralite

Какво представлява технологията Ultralite?
Ultralite е една от шестте иновативни технологии на MAPEI, която се използва за производството на олекотени циментови лепила за плочки.

Какви са ползите от 
технологията Ultralite?

 • Спестява разходи
  Намалява значително разходите за транспорт и логистика, тъй като лепилата, направени с технологията Ultralite на MAPEI, са по-обемни за същото тегло спрямо стандартните циментови лепила. Ако капацитетът на един микробус е 1 тон, той може да превози 40% повече лепило от технологията Ultralite, в сравнение със стандартно. С един и същи разходи за транспорт се монтират до 60% повече квадратни метра плочки.

 • Грижи за природата
  Благодарение на технологията Ultralite се генерират по-малко отпадъци при производствения процес, а в следствие на по-голямото количество лепило, транспортирано с единица превозно средство, се изхвърлят по-малко вредни емисии в атмосферата.
 • Повече обем лепило
  Купувайки 1 килограм лепило с технологията Ultralite клиентите ни получават:
  - 40% повече обем лепило.
  - инсталиране до 60% повече квадратни метра плочки с 1 килограм лепило.
  - по-лесен за работа и по-лек за пренасяне продукт: Една торба с лепило с технологията Ultralite на MAPEI тежи 15 килограма, а стандартната - 25 килограма, или 40% по-малко.

 • Специално за широкоформатни плочки
  През последните години широкоформатните плочки стават все по-популярни. Те са тънки и с голяма площ, затова и изискват специални лепила. MAPEI разработи технологията Ultralite, която е създадена за полагане на точно този вид плочки.
Ultralite

Технология в ръцете ти.
Как се случва всичко?

Защо инвестираме в нови технологии?  

MAPEI е компания, изграждаща своите ценности още от самото си създаване през 1937 г. Иновациите са ключови за нашата компания и традиции.

Инвестираме в технологиите, за да посрещнем бъдещето, готови да предложим на нашите клиенти иновативни и сигурни решения в производството на лепила и съпътстващи продукти за полагане на всички настилки и облицовки.

В MAPEI работим усърдно, за да осигурим качествени продукти за ремонт на дома или на всички строителни обекти. Ако и за теб това е важно, при нужда от лепила, хидроизолации, уплътнители и други строителни материали, довери се на MAPEI. Може да разчиташ на технологичните решения на нашата компания с над 80-годишен опит в областта.

Микроскоп

5% от годишния оборот се инвестират в научни изследвания.

Лаборатория
32 научноизследователски
лаборатории в 20 държави.
Карта
84 завода в
35 държави на
5 континента.
Фабрика

91 дъщерни дружества
с 83 производствени мощности.

Продукти
5500 технологично
усъвършенствани продукта.
Дом
Иновативни решения
за строителната индустрия
и за всеки дом.

Знаеш ли, че… 

12% от всички служители на MAPEI работят в научноизследователските центрове на компанията. Работата в лабораториите ни е изключително прецизна, затова искаме да те запознаем с технологичния процес, защото той отличава нашите продукти. Ще се радваме да станеш част от семейството на MAPEI и да видиш къде се произвеждат продуктите за твоя дом.

Лаборатория Милано

Централната лаборатория на MAPEI в Милано контролира
работата на останалите лаборатории.
lab-glassware

Лабораторията в Милано е изградена от
9 звена за научноизследователска и развойна дейност, които са:

Лабораториите на MAPEI, с активна дейност при химическия анализ на продуктите и разработването на нови технологии.
Лабораторията на MAPEI, която разработва и анализира последно поколение лепила за керамични покрития, фугиращи смеси и саморазливни замазки.
Лабораторията на MAPEI, в която се развиват иновативни киселинно-устойчиви смеси за индустрията, лепила за меки настилки (PVC, LVT, линолеум, гумени спортни настилки), еластични уплътнители и епоксидни лепила за структурно укрепване.
Лабораторията на MAPEI, в която се разработват формулите за високотехнологичните продукти и системните решения, на базата на които се произвеждат продукти, издържащи на високо натоварване и агресивна среда.
Лабораторията на MAPEI, в която се разработват високотехнологични суперпластификатори за бетон, акрилни полимери и емулсии.
Лабораторията на MAPEI, в която се създават полиуретановите продукти за полагане на дървени настилки (паркет), както и полиуретанови еластични уплътнители.
Лабораторията на MAPEI, която се грижи за подобряването на ефективността и свойствата на различните видове добавки за мелене в циментовата индустрия.
Лабораторията на MAPEI, в която се разработват някои от най-иновативните продукти на компанията, прилагани за възстановяване на културно-исторически и инфраструктурни обекти по целия свят.
Лабораторията на MAPEI, в която се тества устойчивостта на продуктите срещу атмосферни агенти и стареене и се разработват нови системи за ремонт и защита.

#ТеСеДоверихаНаMAPEI 

Новите технологии гарантират добрите резултати, към които се стремим. Голям брой архитектурни паметници и емблематични сгради по света са построени или реставрирани с нашите продукти. Изборът на марката MAPEI е израз на доверие, което ценим! 
Колизеумът

Колизеумът

Реставрация и укрепване на амфитеатъра в Рим
MAPEI е готов да проектира високоякостни разтвори и бетони, които да съответстват на оригиналните антични камъни. Проектът изисква определен разтвор, който да консолидира варовиковите блокове и бетонна смес, използвана да укрепи новата сцена. Подробности тук.

Статуята на свободата

Статуята на свободата

Ремонт на пода и вътрешните части
Благодарение на техническата асистенция на дъщерното дружество на MAPEI - MAPEI Corp, се извършва ремонт на базата за посетители, използвайки самонивелиращи смеси, строителни разтвори и фугиращи смеси. Кои продукти и с каква цел бяха използвани, информация тук.

Панамският канал

Панамският канал

Колаборация в най-амбициозния проект в света
Новият Панамски канал е готов за пускане в експлоатация през 2016 г. Специално за разширяването му от MAPEI е създаден суперпластификатор, който има за цел да хидроизолира и увеличи издръжливостта на тези мащабни структури. За създаването му е изградена специална MAPEI лаборатория в Република Панама. Повече информация тук.

Карловият мост

Карловият мост

Реставрация на символа на Златна Прага
С продукти на MAPEI се извърши ремонт на мостовите колони под водата. За проекта беше създадена специална формула за хоросан, която е подходяща за постоянен контакт с водата, има по-висока устойчивост на абразия и достатъчна якост. С какви още предизвикателства се справихме, вижте тук.

Саграда Фамилия

Саграда Фамилия

Реконструкцията на катедралата в Барселона
Основите на храма са изградени през далечната 1882 г. Отоплението на огромните пространства в църквата се превръща в основен проблем. През 2016 г. беше потърсено решение от MAPEI за цялостна инсталационна система, включваща подово отопление. Още информация по темата тук.

Кремъл

Кремъл

Възстановяване на залите в Големия дворец
През 1998 г. е извършена реставрация в две от парадните зали на Кремъл в Москва - Андреевска и Александровска. Подът в Александровската зала е направен от 46 различни вида дърво. За свързването на тези елементи бяха използвани продукти на MAPEI. Вижте кои са те, както и кадри от работния процес тук.

Технологиите на MAPEI
в софийското метро

Участие на MAPEI в третия лъч на метрото в София

Третата линия на метрото е инфраструктурен проект от национално значение. За неговото изграждане от първостепенна важност e качеството на вложените материали. MAPEI участва с високотехнологични продукти, специално разработени за тези специфични цели в нашите лаборатории. Така доказваме за пореден път, че сме готови да отговорим на всякакъв вид предизвикателства, свързани със строителството.

MAPEI България, с иновативни технологии и с над 10-годишен опит, предоставя авангардни решения за строителните обекти в страната, но и за всеки дом, показвайки, че технологията може да достигне до ръцете на всеки клиент.

Виж повече подробности за този проект ТУК.

Открий продукта за теб! 

Вземи технологията в ръцете си!
Открий най-добрия продукт за твоя дом или строителен обект!
Разгледай цялата продуктова гама на MAPEI:

Техническа поддръжка и съдействие

Mapei предоставя на своите клиенти висококвалифицирани и навременни технически услуги, за да гарантира адекватно съдействие от самото начало на проектиране до реализирането на строителния обект. Така гарантираме краен резултат, който оправдава очакванията благодарение и на експертния ни персонал, който е винаги на разположение, където е необходимо.

Съветите на специалиста

Екипът на MAPEI България предоставя професионални решения за строителни обекти в цяла страна и за твоя дом.

Ако си строителен специалист, майстор, архитект или интериорен дизайнер, можеш да се обърнеш към техническия отдел на MAPEI, който ще отговори изчерпателно на твоето запитване.

Мартин Стоянов: e-mail: m.stoyanov@mapei.bg
инж. Владислав Богданов: e-mail: v.bogdanov@mapei.bg 
инж. Николай Желязков: e-mail: n.zhelyazkov@mapei.bg
инж. Георги Маринов: e-mail: g.marinov@mapei.bg
инж. Ива Иванова: e-mail: iva.ivanova@mapei.bg
инж. Фади Саламат: e-mail:  f.salamat@mapei.bg

Безплатен телефон на клиента: 0800 18 033

Мартин Стоянов

Мартин Стоянов - Технически Мениджър в MAPEI България.

Останете във връзка

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от Mapei