Building a sustainable future together mobi

Да изградим устойчиво бъдеще заедно

Стани част от тази промяна

Сега можете да изберете продукти с компенсиране на остатъчните емисии на въглероден диоксид (CO2). Изберете устойчивост за всички ваши проекти, реализирани с Mapei.

Емисиите на CO2, измерени през целия жизнен цикъл на продуктите от линията Zero през 2024 г. с помощта на методологията за оценка на жизнения цикъл (LCA), проверена и сертифицирана с EPD, са компенсирани чрез придобиването на сертифицирани въглеродни кредити в подкрепа на проекти за защита на горите. Ангажимент към планетата, хората и биоразнообразието. За повече подробности относно начина на изчисляване на емисиите и относно проектите за смекчаване на климата, финансирани чрез сертифицирани въглеродни кредити вижте тук
Logo_CO2+ZERO_Horizontal

Керамика и материали от камък

Изберете лепила и фугиращи смеси (за керамични плочки и материали от камък) от Mapei с остатъчни емисии на CO2, напълно компенсирани чрез проекти за залесяване на гори. От днес, лепилата Keraflex Maxi S1, Keraflex Extra S1 и Ultralite S1 Flex (сиви версии), произведени в завода в Русе на Мапеи България, са ZERO.
KERAFLEX EXTRA S1 ZERO

KERAFLEX EXTRA S1 ZERO

Универсално лепило с тиксотропна или течна консистенция с пълно компенсиране на CO2 през целия жизнен цикъл.

Високоефективно, деформируемо сиво циментово лепило с променлива реология, без вертикално приплъзване или с отличен обмокряща способност, удължено отворено време, с много ниски емисии на летливи органични съединения и компенсирани емисии на парникови газове. Подходящо за керамични и каменни плочки, включително и широкоформатни.

EXCELLENT BACK-BUTTERING CAPACITY

NO VERTICAL SLIPPING

DEFORMABLE

IDEAL FOR INSTALLING LARGE FORMATS

KERAFLEX MAXI S1 ZERO

KERAFLEX MAXI S1 ZERO

MAXI производителност с пълно компенсиране на CO2 през целия жизнен цикъл.

Специално високоефективно, деформируемо, без вертикално приплъзване сиво лепило с удължено отворено време, Low Dust технология, много ниски емисии на летливи органични съединения и компенсиране на емисиите на парникови газове. Подходящо за полагане на керамични и големи каменни плочки при дебелина на слоя до 15 mm.

ZERO DROP IN THICKNESS

EXCELLENT WORKABILITY

DEFORMABLE

IDEAL FOR INSTALLING LARGE FORMATS

ULTRALITE S1 FLEX ZERO

ULTRALITE S1 FLEX ZERO

Леко и деформируемо лепило с пълно компенсиране на CO2 през целия жизнен цикъл, което би улеснило работата на всеки майстор, идеално за полагане на широкоформатни плочки.

Еднокомпонентно, високоефективно, деформируемо, леко, сиво циментово лепило без вертикално приплъзване, с удължено отворено време, с технология Low Dust и изключително висока покривност, с много ниски емисии на летливи органични съединения и компенсирани емисии на парникови газове. Лесно за нанасяне с маламашка с отлична обмокряща способност. Подходящо за керамични и каменни плочки, Идеално за широкоформатни плочки.

EASIER TO APPLY AND TRANSPORT

VERY HIGH YIELD

EXCELLENT BACK-BUTTERING CAPACITY

IDEAL FOR INSTALLING LARGE FORMATS

ULTRACOLOR PLUS

ULTRACOLOR PLUS

Фугираща смес, с пълно компенсиране на CO2 през целия жизнен цикъл. Нови цветове за всяка стая.

Високоефективен, бързостягащ и съхнещ циментов разтвор за запълване на фуги с ширина до 20 мм. ULTRACOLOR PLUS е CO2 неутрален продукт.

WATER-REPELLENT AND EASY TO CLEAN (DROPEFFECT® TECHNOLOGY)

GROUTED AREAS ARE QUICKLY READY FOR USE

MOULD-RESISTANT (BIOBLOCK® TECHNOLOGY)

ANTI-EFFLORESCENCE FOR UNIFORM COLOUR

Разтвори за възстановяващи дейности

Когато възстановявате, шпакловате и защитавате бетон, изберете разтвори и циментови системи с остатъчни емисии на CO2, напълно компенсирани чрез проекти за възобновяема енергия и залесяване.

Mapefer 1K Zero

MAPEFER 1K ZERO

Еднокомпонентен антикорозионен циментов разтвор с пълно компенсиране на CO2 през целия жизнен цикъл, подходящ за защита на стоманена армировка.

Еднокомпонентен разтвор от циментови свързващи вещества, прахообразни полимери и инхибитори на корозията. Прилага се върху стоманена армировка, за да се предотврати образуването на ръжда, подобрява адхезията на разтвори използвани при възстановяването на бетон.

PROTECTION OF REINFORCING BARS

VERY LOW EMISSION OF VOC

ONE-COMPONENT PRODUCT

Mapegrout 430 Zero

MAPEGROUT 430 ZERO

Армиран с фибри, финозърнест тиксотропен разтвор с пълно компенсиране на CO2 през целия жизнен цикъл.

Предварително смесен разтвор с компенсирано свиване в прахообразна форма, съдържащ циментови свързващи вещества, подбрани финозърнести агрегати, специални добавки и синтетични влакна по формула, разработена в лабораториите за научноизследователската и развойна дейност на MAPEI. Използва се за реинтегриране на бетон около стоманена армировка в разрушени бетонни конструкции и може да се прилага чрез впръскване с машина с непрекъснато подаване.

EASY TO APPLY

ALSO CONTINUOUS MIXING

NATURAL FINE-GRAINED FINISH

EXCELLENT FLEXURAL FATIGUE BEHAVIOUR

Mapegrout Tissotropico Zero

MAPEGROUT THIXOTROPIC ZERO

Тиксотропен разтвор с контролирано свиване, подсилен с фибри, с пълно компенсиране на CO2 през целия жизнен цикъл, за възстановяване на бетон.

Продуктът се използва за възстановяване на хоризонтални и вертикални повърхности на разрушени бетонни конструкции; може да се полага на дебели слоеве без кофраж. Това е предварително смесен разтвор в прахообразна форма от цимент с висока якост, подбрани инертни материали, специални добавки и синтетични влакна по формула, разработена в лабораториите за научноизследователска и развойна дейност на MAPEI.

EASY TO APPLY

EXCELENT WORKABILITY

STRUCTURAL RESTORATION

EXCELLENT FLEXURAL FATIGUE BEHAVIOUR

Mapegrout Ripara Facile Zero

MAPEGROUT EASY REPAIR ZERO

Тиксотропен разтвор, устойчив на агресивни сулфати с пълно компенсиране на CO2 през целия жизнен цикъл, подходящ за възстановяване на бетон.

Еднокомпонентен, тиксотропен, подсилен с фибри разтвор, с компенсирано свиване. Съдържа цимент с висока якост, подбрани инертни материали и специални суперпластифициращи добавки по формула, разработена в лабораториите за научноизследователска и развойна дейност на MAPEI. Подходящ за ремонт на повредени бетонни конструкции, включително такива, изложени на агресивни сулфати, и особено се препоръчва за ремонт на конструкции, изложени на морски климат.

ALSO CONTINUOUS MIXING

NATURAL FINE-GRAINED FINISH

RESISTANT TO SULPHATE AGGRESSION

EXCELLENT FLEXURAL FATIGUE BEHAVIOUR

Mapegrout Colabile Zero

MAPEGROUT HI-FLOW ZERO

Подсилен с фибри разтвор с компенсирано свиване с пълно компенсиране на CO2 през целия жизнен цикъл за възстановяване на бетон.

MAPEGROUT HI-FLOW ZERO е предварително смесен прахообразен циментов разтвор с висока якост, подбрани инертни материали, специални добавки и синтетични фибри по формула, разработена в лабораториите за научноизследователска и развойна дейност на MAPEI. Подходящ за ремонт на конструкции, където определени дебелини или конформации на разграден бетон трябва да бъдат реинтегрирани с разтвор с висока течливост и за закрепване на машини или метални конструкции в конкретна позиция.

HIGH FLUIDITY

DOESN'T NEED VIBRATION

HIGH MECHANICAL PERFORMANCE

EXCELLENT FLEXURAL FATIGUE BEHAVIOUR

Planitop Rasa & Ripara Zero

PLANITOP SMOOTH & REPAIR ZERO

Еднокомпонентен бързовтвърдяващ тиксотропен разтвор с пълно компенсиране на CO2 през целия жизнен цикъл.

Еднокомпонентен, тиксотропен циментов разтвор, използван за възстановяване и заглаждане на вътрешни и външни, хоризонтални и вертикални бетонови повърхности. Подходящ е и за ремонт на конструкции, изложени на атмосферни влияния и постоянен контакт с вода. В състава му влизат специални хидравлични свързващи вещества, подбрани финозърнести агрегати, полиакрилонитрилни синтетични влакна, синтетични полимери и специални добавки по формула, разработена в лабораториите за научноизследователска и развойна дейност на MAPEI.

2 PRODUCTS IN 1

NATURAL FINE-GRAINED FINISH

APPLICABLE AT LOW THICKNESS

EXCELLENT FLEXURAL FATIGUE BEHAVIOUR

Planitop Rasa & Ripara R4 Zero

PLANITOP SMOOTH & REPAIR R4 ZERO

Бързо втвърдяващ тиксотропен структурен циментов разтвор от клас R4 с с пълно компенсиране на CO2 през целия жизнен цикъл.

Еднокомпонентен, тиксотропен циментов разтвор, произведен от специални силно реактивни хидравлични свързващи вещества, избрани финозърнести агрегати, полиакрилонитрилни синтетични влакна, синтетични полимери и специални добавки по формула, разработена в лабораториите за научноизследователска и развойна дейност на MAPEI. PLANITOP SMOOTH&REPAIR R4 ZERO е подходящ за структурни ремонти и шпакловане на вътрешни и външни хоризонтални и вертикални бетонни повърхности; подходящ за ремонт на конструкции, изложени на атмосферни влияния и в постоянен контакт с вода.

2 PRODUCTS IN 1

STRUCTURAL RESTORATION

APPLICABLE AT LOW THICKNESS

EXCELLENT FLEXURAL FATIGUE BEHAVIOUR

Mapefill Zero

MAPEFILL ZERO

Разтвор с положително вътрешно напрежение с с пълно компенсиране на CO2 през целия жизнен цикъл.

Прахообразен разтвор от цимент с висока якост, избрани инертни материали и специални добавки, включително разширяваща добавка, съгласно формула, разработена в лабораториите за научноизследователска и развойна дейност на MAPEI. MAPEFILL ZERO е подходящ за ремонт на повредени конструкции, които трябва да бъдат реинтегрирани с разтвор със силна течливост, за анкериране на машинни или метални конструкции.

HIGH FLUIDITY

EXCELLENT ADHESION

RESISTANCE TO DYNAMIC/MECHANICAL STRESS

EXCELLENT FLEXURAL FATIGUE BEHAVIOUR

2806-Keraflex-Easy-S1-zero-g-25kg-int-9400563

MAPEGROUT EASY FLOW ZERO

Тиксотропен разтвор, устойчив на сулфати и силна устойчивост на напукване с с пълно компенсиране на CO2 през целия жизнен цикъл.

Еднокомпонентен, тиксотропен циментов разтвор, съдържащ устойчиви на сулфати хидравлични свързващи вещества, полиакрилонитрилни синтетични влакна, органични инхибитори на корозията, специални експанзивни и водозадържащи добавки,   избрани инертни материали по формула, разработена в лабораториите за научноизследователска и развойна дейност на MAPEI. Благодарение на специалната си формула, продуктът има отлично поведение при умора и динамично натоварване на материала.

HIGH MECHANICAL PERFORMANCE

RESISTANT TO SULPHATE AGGRESSION

GOOD PUMPABILITY, INCLUDING OVER LONG DISTANCES

EXCELLENT FLEXURAL FATIGUE BEHAVIOUR

Останете във връзка

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от Mapei