POROMAP DEUMIDIFICANTE

Изсушаваща мазилка за възстановяване на
зидария с нарастващо съдържание на влага.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДИШАЩ ПРОДУКТ С ВИСОКА ПОРЬОЗНОСТ

ЕДИН ПРОДУКТ, ЕДИН СЛОЙ

ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА СОЛИ

МНОГО ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА ВЛАГА

За възстановяване на повредената зидария, MAPEI разработи POROMAP DEUMIDIFICANTE, еднокомпонентен/еднослоен разтвор, съдържащ специални хидравлични свързващи вещества, с пуцоланова реакция и устойчиви към действието на соли, естествен пясък, леки инертни материали и специални добавки с много ниски емисии на летливи органични съединения (EMICODE EC1 R Plus), в съответствие с рецептурен състав, разработен в научноизследователските лаборатории на MAPEI.

Свойствата на разтвора POROMAP DEUMIDIFICANTE, като механичната якост, модула на еластичност, дишане и порьозността му, са много сходни с тези на варовия разтвор, варово-пуцолановия разтвор и разтвора на хидратна вар, предходно използвани  в строителството на по-старите сгради, включително и на такива с историческо значение. В сравнение с посочените разтвори обаче, POROMAP DEUMIDIFICANTE има и свойства, които го правят устойчив на действието на киселинен дъжд, на излугващото действие на дъждовната вода и на алкалните реакции между пълнители и разтворими соли, съдържащи се в зидарията и в земята.

Някои примери за приложение:

Вътрешни и/или външни макропорести, изсушаващи и изолационни мазилки върху камък, тухли, туф и смесена зидария, включително и за наскоро изградена такава, с нарастваща капилярна влага и солено наслояване.
Изсушаващи мазилки върху (като например варовик) и/или върху особено пореста и абсорбираща тухлена зидария, както и при наличие на солено наслояване. 
Изсушаващи мазилки за зидарии в зоната на лагуни или в близост до морето.
Подаваще се "открита" зидария от камък, тухли и туф.
Възстановяване на увредена мазилка на сгради, зидани с разтвор с ниски експлоатационни показатели. 

Възстановяване на стените на вашия дом за противодействие на дискомфорта, причинен от влага. Продуктът е сертифициран като EC1 R Plus (много ниски емисии на летливи органични съединения) и е с рецептурен състав, който се фокусира върху здравето и безопасността на тези, които използват и прилагат продукта, както и на тези, които обитават помещенията, където се прилага.

POROMAP DEUMIDIFICANTE

Устойчива към действието на соли изсушаваща мазилка за възстановяване на зидария с покачваща се капилярна влага.

ПРЕДИМСТВА:

  • Един продукт/един слой
  • Много висока устойчивост на влага
  • Изключително дишащ продукт с висока порьозност
  • Висока устойчивост към действието на соли
  • Лек продукт с фибри
  • Сертифицирано качество
  • Без въздействие върху околната среда
  • Полагане с мистрия или с машина за мазилка

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Максимален размер на инертния материал: 2,5 мм.
Съотношение на смесване: 100 части POROMAP DEUMIDIFICANTE с 22-24 части вода (4,4-4,8 литра вода на торба 20 кг).
Порьозност на мокрия разтвор:> 20%.
Коефициент на пропускливост на водни пари (µ) : <10.
Време за обработване на пресен разтвор: приблизително 60 минути.
Минимална дебелина на полагане: 20 мм.
Максимално приложима дебелина на слой: 30 мм.
Класификация: отговаря на стандарти EN 998-1 и е класифициран като тип R: "Разтвор за възстановяване. Разтвор за външна и вътрешна мазилка, за полагане върху влажни зидани стени, съдържащи водоразтворими соли", категория CS II.
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии на летливи органични съединения (ЛОС).
Съхранение: 12 месеца.
Полагане: с мистрия или с машина за непрекъснато подаване.
Разходна норма: 11-12 кг / м² (на см дебелина).
Опаковка: торби от по 20 кг.

Документация

Техническа Карта
Изтегляне
Информационен лист за безопасност

Последни проекти POROMAP DEUMIDIFICANTE

Свързани продукти

Останете във връзка

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от Mapei