„Бисквитка”ЦелПърва / трета странаПродължит елностДруга информация
r/collectмаркетингТретаДо края на сесиятаhttps://policies.google.com/privacy?hl=BG
ASPSESSIONID#техническаПърваДо края на сесиятаhttp://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
CookieConsentтехническаПърва1 година http://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
JSESSIONIDтехническаТретаДо края на сесиятаhttps://policies.google.com/privacy?hl=BG
@@History/@@scroll|# аналитичнаПърваупоритhttp://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
@@History/@@scroll|# аналитичнаТретаупоритhttps://twitter.com/en/privacy
@@History/@@scroll|# аналитичнаТретаДо края на сесиятаhttps://policies.google.com/privacy?hl=BG
@@History/@@scroll|# аналитичнаТретаДо края на сесиятаhttps://policies.google.com/privacy?hl=BG
__utmaаналитичнаПърва2 годиниhttp://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
__utmbаналитичнаПърваДо края на сесиятаhttp://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
__utmcаналитичнаПърваДо края на сесиятаhttp://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
__utmtтехническаПърваДо края на сесиятаhttp://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
__utmzтехническаПърва6 месецаhttp://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
_gaтехническаПърва2 годиниhttp://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
_gatтехническаПърваДо края на сесиятаhttp://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
_gidтехническаПърваДо края на сесиятаhttp://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
cookie_conferma_cookieтехническаПърваДо края на сесиятаhttp://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
MapeiтехническаПърваДо края на сесиятаhttp://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
Mapei%2D80 техническаПърва2 години http://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
Mapei%2DPTтехническаПърва2 годиниhttp://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
portalNavigationтехническаПърваДо края на сесиятаhttp://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
SERVERIDтехническаПърваДо края на сесиятаhttp://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
SERVERIDтехническаПърваДо края на сесиятаhttp://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
sf-data-intell-subjectтехническаПърва1 годинаhttp://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
sf-trckngckieтехническаПърва179 дни http://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
SignOutMessage.2f6e30ae8680 0edebec83f8a31642d82техническаПърваДо края на сесиятаhttp://www.mapei.com/BG-BG/document.asp?IDCartella=3373
.AspNet.Cookies/td>техническаПърва8 часаhttp://www.mapei.com/it/it/cookie-policy
_gaтехническаПърва2 годиниhttps://policies.google.com/technologies/cookies - https://policies.google.com/technologies/types"
_gatтехническаПърва1 годинаhttps://policies.google.com/technologies/cookies - https://policies.google.com/technologies/types
_gidтехническаПърва1 годинаhttps://policies.google.com/technologies/cookies - https://policies.google.com/technologies/types
_fbpпрофилиранаТрета3 месецаhttps://www.facebook.com/policies/cookies/
_hjClosedSurveyInvitesаналитичнаТрета1 годинаhttps://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
_hjDonePollsаналитичнаТрета1 годинаhttps://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
_hjMinimizedPollsаналитичнаТрета1 годинаhttps://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
_hjShownFeedbackMessageаналитичнаТрета1 годинаhttps://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
_hjidsаналитичнаТрета1 годинаhttps://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
_hjRecordingLastActivityаналитичнаТретасесионнаhttps://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
_hjTLDTestаналитичнаТретасесионнаhttps://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
_hjUserAttributesHashаналитичнаТретасесионнаhttps://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
_hjCachedUserAttributesаналитичнаТретасесионнаhttps://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
_hjLocalStorageTestаналитичнаТретана 100 мсекhttps://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
_hjIncludedInPageviewSampleаналитичнаТрета30 минутиhttps://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
_hjIncludedInSessionSampleаналитичнаТрета30 минутиhttps://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
_hjAbsoluteSessionInProgressаналитичнаТрета30 минутиhttps://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information

 

Как се модифицират настройките за „бисквитките”? 
При получаване на достъп до дадена страница от уебсайта се появява банер с кратко съобщение. След натискане на бутона „Съгласен съм”, потребителят приема използването на „бисквитките”. Съгласието се регистрира чрез „техническа бисквитка” и може да се отмени от потребителя по всяко време. За получаване на допълнителна информация, включително за това как да се деактивират някои или всички бисквитки на трети страни, потребителят може да изпозлва уебвръзките (линковете) посочени в колоната „Допълнителна информация” в таблицата по-горе. Потребителят може също да не е съгласен със съхранението на „бисквитки” на твърдия диск, като конфигурира браузъра да ги блокира.  По-долу се представят начини, чрез които браузърите позволяват на потребителите да направят това:

• Internet Explorer https://support.microsoft.com/bg-bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
•   Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=bg
•   Firefox https://support.mozilla.org/bg/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
•   Opera http://help.opera.com/Windows/12.00/bg/cookies.html
•   Safari https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=bg_BG

Моля, имайте предвид, че след извършване на посочените по-горе операции, определени функции на уеб страниците може да не се изпълняват правилно.
Комуникация и разпространение на данни 
Данните, които се събират чрез „бисквитки” може да се обработят от служителите и сътрудниците на „Мапеи България“ ЕООД или фирми от групата на Мапеи като „лица отговарящи за обработката” (т.е. лица, които посредством преките правомощия на Администратора или Обработващия лични данни, имат право да обработвят лични данни, съгласно посоченото в чл. 4, т. 10 и 29 на GDPR разпоредбата) и Обработващите лични данни.

Освен това данните могат също да се обработват от фирмите от групата на Мапеи или от доверени фирми, които работят от името на Мапеи или групата на Мапеи, като субекти обработващи данни. Списъкът на тези лица се обновява постоянно и е наличен при поискване, ако се изпрати съобщение до адреса посочен по-долу или до имейл адреса privacy@mapei.bg.  Личните данни няма да се разпространяват публично.
Права на потребителя 
Във връзка с обработката на вашите данни, потребителят може да упражни правата посочени в чл. 15 до чл. 22 на GDPR разпоредбата (обобщава се в края на настоящата политика). За упражняването на тези права, потребителят може да се свърже със субекта контролиращ данните, като изпрати съобщение в писмен вид до адреса, който се посочва по-долу или имейл до адреса: privacy@mapei.bg
Администратор на лични данни и Обращотващи лични данни
Админситратор на лични данни е:
„Мапеи България“ ЕООД, с ЕИК 200807280,
със седалище и адрес на управление в
гр. София 1766, район „Младост“, ж.к. „Младост 4“, Бизнес Парк София, бл. сграда 8А, ет. 6

Както се посочва по-горе, данните може също да се обработват от доверени дружества, които предоставят техническо и организационно обслужване от името на „Мапеи България“ ЕООД или групата на Мапеи. Тези фирми са преки сътрудници на „Мапеи България“ ЕООД или групата на Мапеи и се назначават, като Обработващи лични данни. Техният списък се обновява постоянно и е наличен при поискване чрез изпращане на съобщение до горепосочения адрес или имейл до: privacy@mapei.bg  


ПРАВА НА СУБЕКТА ПРЕДОСТАВЯЩ ДАННИТЕ

Съгласно чл. 15 до чл. 22 на Разпоредба на ЕС 2016/679

Съгласно чл. 15 до чл. 22 на Разпоредбата на ЕС 2016/679, субектът на лични данни има право на достъп до личните си данни, право на коригиране, изтриване („право да бъде забравен”), ограничаване на обработването на личните му данни,  на личните данни, право на преносимост; право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, както и има право да подава жалби към институцията за защитата на личните данни, съгласно наличните процедури и индикатори, които са налични на официалния уебсайт на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)  https://www.cpdp.bg

         

Останете във връзка

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от Mapei