KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1

Висококачествено, деформируемо, бяло лепило на циментова основа, без вертикално приплъзване и с удължено отворено време, отлична обработваемост и по технология Low Dust (без отделяне на прах) за керамични плочки. Особено подходящо е за полагане и лепене на големи по размер плочки и материали от камък (дебелина на слоя лепило от 3 до 15 мм). С много ниски емисии на летливи органични съединения (ЛОС). 

Keraflex Maxi S1 носи знака CE, както е декларирано в сертификати TT no 25070387/Gi (TUM) и no 25080246/Gi (TUM), издадени от Лаборатория към Техническия университет в Мюнхен (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

 • Трайност след смесване: 4 часа
 • Отворено време: около 30 минути
 • Готовност за фугиране:
 • – на стени: 4-8 часа
 • – на подове: 24 часа
 • Време за стягане преди да се стъпва: след 24 часа
 • Готовност за експлоатация: около 14 дни
 • Деформируемост съгласно EN 12004: S1 – деформируемо
 • Цветове: бял
 • EMICODE: EC1 Plus – много ниски емисии на летливи органични съединения (ЛОС)
 • Съхранение: 12 месеца
 • Разходна норма: 1.2 кг/м² за 1 мм дебелина
  Опаковка: 
 • Keraflex Maxi S1 бял: торби по 23 кг

Документация

Техническа Карта
Изтегляне
Информационен лист за безопасност
Декларация за експлоатационни показатели
Изтегляне

Последни проекти KERAFLEX MAXI S1

Останете във връзка

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от Mapei