re-con-zero-evo

MAPEI har udviklet en miljøvenlig og bæredygtig løsning til genanvendelse af restbeton.

Hvert år produceres der 10 milliarder kubikmeter beton. Heraf bliver hele 50 millioner kubikmeter ikke benyttet på byggepladsen. Denne beton repræsenterer i dag et affaldsproblem og en betydelig meromkostning i byggeprojekter.
 
Nutidens løsninger for håndtering af restbeton er dyre i drift og formår kun i meget lille grad at omdanne betonen til ny beton. Rigtig meget beton bliver kørt til affaldsdeponering.
 
Nu har MAPEI lanceret et system, som kemisk omdanner blødt restbeton til tørt tilslag (grus), og som kan benyttes i produktionen af ny beton. Betonen, som bliver returneret til betonblandeværket, bliver behandlet, imens den er i tromlen.
Gruset, man får ud, er tørt, når tromlen tømmes, så man vil aldrig opleve problemer med slam og urenheder i forbindelse med håndtering og lagring af restbeton.
 
En kubikmeter restbeton bliver omdannet til ca. 2.200 kg grus, som er lige så egnet som alt andet grus til produktion af beton. Dette gør, at løsningen ikke bare genbruger betonen 100 %, men man får også et materiale af høj værdi ud af processen.
 
Systemet er blevet afprøvet på 15 - 20 betonproduktionsanlæg i Norden, og resultaterne har vist sig meget tilfredsstillende. Dette er helt klart en løsning for fremtiden.

Fordele ved brug af RE-CON ZERO EVO

re-con-zero-evo-bildeikon-1

Mindsker slamaffaldet kraftigt

re-con-zero-evo-bildeikon-2

Holder tromlerne rene med mindre vand

re-con-zero-evo-bildeikon-3

Giver 2,2 ton genanvendelig ballast pr. m3 beton

re-con-zero-evo-bildeikon-4

Enkelt at anvende

RE-CON ZERO EVO

To-komponent pulvertilsætning til genvinding af restbeton fra betonbiler.
Til genvinding af alle typer restbeton i blandeanlæg ved dagens afslutningen eller ved arbejdsophør på byggepladsen.

TEKNISKE DATA
Konsistens: pulver.
Farve: hvid.
Densitet (g/cm3): komp. A: 0,8, komp. B 1,1.
Kloridindhold (%): komp. A: ≤ 0,1, komp. B ≤ 0,1.
Hovedfunktioner: komp. A: vannabsorbent/ viskositetsforhøyer, komp. B: størkningsakslerator.
Lagring: Produktet kan lagres i 24 måneder, hvis det opbevares tørt i uåbnet originalemballage.

Relateret dokumentation

Tekniske datablade
Download
Sikkerhedsdatablad
Download

Genanvendelse af restbeton

Ønsker du råd eller hjælp?

Tag kontakt med vores tekniske supportafdeling, hvis du har spørgsmål om RE-CON ZERO EVO.