Rekonstrukcija Velikog stepeništa na Kalemegdanu

Location icon Beograd, Serbia
Među znamenitostima Beograda posebno mesto pripada Kalemegdanu. Jedinstvenost najznačajnijeg kulturno-istorijskog kompleksa glavnog grada ogleda se, između ostalog, u brojnim prostornim obeležjima po kojima se izdvaja od uobičajenih gradskih parkova. Veliko stepenište je jedan od tih simbola koji krase Kalemegdan od 1928. godine, kada je izgrađeno po projektu arhitekte Aleksandra Krstića, u duhu romanike. Tokom Drugog svetskog rata stepenište je oštećeno u bombardovanju Beograda u aprilu 1941, kao i kasnijih ratnih godina. Kompletna rekonstrukcija Velikog stepeništa izvedena je sredinom 2019., prema projektu Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Izvedeni radovi su deo šireg projekta koji će obuhvatiti rekonstrukciju, konzervaciju i restauraciju dela Savskog šetališta od Velikog stepeništa ka ravelinu Kralj kapije. Radovi su izvedeni uz stalni stručni, konzervatorski i arheološki nadzor.
Ref #: 7
Category: PUBLIC BUILDINGS AND PLACES

Construction

Yard gazišta, podesti, ograda
Location Beograd, Serbia
Subcategory PARK
Built in 2019
Application Rekonstrukcija stepeništa
Start and finish date 2019
Application Type Installation of floors, Surface preparation, Concrete restoration
Client JP Beogradska tvrđava
Contractor company Koto, d.o.o., Beograd; Odgovorni izvođač radova: Slobodan Radovanović, d.i.a.
Architects Nevenka Novaković, d.i.a. i Rade Mrlješ, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda; Odgovorni projektant konstrukcije: Prof. dr Milan Glišić
Specialists involved Nevenka Novaković, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
MAPEI Coordination Žarko Rajković, Vladimir Dimitrijević, Mapei SRB d.o.o. Beograd
Other Stručni nadzor: Zoran Novakov, d.i.a. i Ivana Marković, d.i.g., Beo potez, d.o.o., Beograd; Konzervatorski nadzor: Nevenka Novaković, d.i.a i Marina Pavlović, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Additional Attachments

Here you can download all documents related to this project

Keep in touch

Subscribe to our newsletter to get Mapei news