Forenzički centar u Užicu

Location icon Užice, Serbia
Pojam „forenzika“ vodi poreklo od latinske reči forēnsis, što znači „pred forumom“. U doba Rimljana ova terminologija bi se mogla objasniti vremenskim okvirom i pravilima ponašanja tadašnjeg doba. Krivična prijava protiv nekog je morala javno biti predstavljena u rimskom forumu. Onaj ko je bio optužen i onaj koji ga je tužio su bili dužni da ispičaju svoju priču pred članovima foruma. Onaj koji je imao uverljiviju priču i ubedljivije argumente dobio bi podršku članova. U savremenom svetu definiciju forenzike ili forenzičke nauke možemo predstaviti kao primenu širokog spektra nauka sa ciljem pružanja odgovora na pitanja od interesa za pravni sistem. Forenzika može biti u vezi sa kriminalom ili parničnim postupkom.
"참조 #": 76
"Category": PUBLIC BUILDINGS AND URBAN DESIGN

"건축"

"Yard" Unutrašnji podovi
"Location" Užice, Serbia
"Subcategory" MULTIFUNCTIONAL CENTER
"Application" Hidroizolacija, lepljenje i fugovanje keramičkih pločica
"Start and finish date" 2013
"Application Type" Flooring, Surface preparation, Waterproofing
"Owner" MUP Republike Srbije
"Contractor company" Mpp Jedinstvo a.d., Sevojno
"Architects" Boško Pešović, d.i.a
"Project Manager" Ina projekt
"마페이 조정" Nebojša Janić

Keep in touch

Subscribe to our newsletter to get Mapei news