Naucno-Tehnološki Park Novi Sad

Location icon Novi Sad, Serbia
NTP Novi Sad će na jednom mestu obezbediti rad i povezivanje inovacionih, startap kompanija, istraživačkih i razvojnih centara velikih kompanija i Univerziteta Novog Sada. Mapei je na ovom projektu učestvovao sa hidroizolacijama, lepkovima za keramičke pločice i masama za fugovanje.
"참조 #": 111
"Category": COMMERCIAL FACILITIES

"건축"

"Yard" NTP NS, hidroizolacija, lepkovi za keramičke pločice, mase za fugovanje
"Location" Novi Sad, Serbia
"Subcategory" MULTIFUNCTIONAL CENTER
"시공 시기" 2020
"오픈 시기" 2022
"Application" Hidroizolacija, lepkovi za keramičke pločice, mase za fugovanje
"Start and finish date" 2021/2022
"Application Type" Tile & stone installation systems, Installation of wall coverings, Surface preparation, Sealants application, Floor/wall covering
"Contractor company" K.E.SZ. INTERNATIONAL d.o.o.
"MAPEI Distributor" Minotti d.o.o.
"마페이 조정" Đorđe Jovanović

Keep in touch

Subscribe to our newsletter to get Mapei news