Rekonstrukcija objekata univerziteta Singidunum u Beogradu i Novom Sadu

Location icon Beograd i Novi Sad, Serbia
Ova visokoškolska insistucija, koju čini 9 fakulteta, osnovana je 2005. godine, a prvi od fakulteta ovog univerziteta počeo je sa radom 1999. godine. Univerzitet je akreditovan za osnovne, master i doktorske studije u društveno-humanističkim, prirodno-matematičkim i tehničkim naukama. Nastavni plan je usklađen sa principama Bolonjske deklaracije, a na Univerzitetu studira 9.000 studenata. Nastavu realizuje 200 profesora, a rekonstrukcijom kupljenih objekata na raspolaganju je ukupno 14.000 m² kvalitetno opremljenog prostora.
"참조 #": 69
"Category": PUBLIC BUILDINGS AND URBAN DESIGN

"건축"

"Yard" Unutrašnji podovi
"Location" Beograd i Novi Sad, Serbia
"Subcategory" UNIVERSITY
"Application" Estrisi, hidroizolacija, polaganje keramičkih pločica, zapunjavanje fuga
"Start and finish date" 2012/2013
"Application Type" Surface preparation, Flooring, Installation of floor and wall coverings, Waterproofing
"Owner" Univerzitet Singidunum, Beograd
"Contractor company" Tim sistem Plus d.o.o., Beograd
"마페이 조정" Nebojša Janić i Vladimir Dimitrijević

Keep in touch

Subscribe to our newsletter to get Mapei news