SALGIR EMBANKMENT RECONSTRUCTION

Location icon Simferopol, Ukraine
"참조 #": 2390567
"Category": INFRASTRUCTURES

"건축"

"Yard" MAPEI took part in the repair and protection of bank protection structures, laying thick slabs on bank protection structures, anchoring fences along the channel, painting of the above-water zone of bank protection structures and laying porcelain tiles
"Location" Simferopol, Ukraine
"Subcategory" BRIDGE
"시공 시기" 2019
"오픈 시기" 2020
"Application" The main embankment of Simferopol of the longest Crimean river.
MAPEI участва в ремонта и защитата на конструкциите, полагане на дебели плочи върху защитни конструкции на крайбрежната алея, закрепване на ограждения по канала, боядисване на надводната зона на защитните конструкции и полагане на материали от камък. За възстановяване на защитния слой на пешеходната алея и пътните мостове са използвани Mapegrout 430 и Mapegrout Thixotropic. Защитата на армировката върху ограждащите конструкции е извършена с помощта на Mapefer 1K. По протежение на канала е боядисано с ColoriteBeton, паропропускливо защитно покритие на акрилна основа. Той предпазва повърхностите от повреди, причинени от CO2, SO2 и UV светлина.
"Start and finish date" 2019/2020
"Application Type" Sealants application, Tile & stone installation systems, Concrete restoration, Anchoring, Waterproofing

"프로젝트에 사용 된 제품 "

IDROSTOP
IDROSTOP
Hydrophilic, expanding rubber profiles for waterproof working joints. TECHNICAL…
KERAFLEX MAXI S1 (케라플렉스 맥시 S1)
KERAFLEX MAXI S1 (케라플렉스 맥시 S1)
Keraflex Maxi S1 (케라플랙스 맥시 S1) 하지면 변형과 미끄럼에 우수한 저항성을 갖는 분말형 타일 접착제 용도 ● 우레탄,…
MAPEFER 1K (마페퍼 1K)
MAPEFER 1K (마페퍼 1K)
One-component, anti-corrosion cementitious mortar for steel reinforcement rods.…
MAPEGROUT 430 (마페그라우트 430)
MAPEGROUT 430 (마페그라우트 430)
Fine-grained, fibre-reinforced, normal-setting thixotropic mortar for repairing…
MAPEGROUT TISSOTROPICO (마페그라우트 틱소트로피)
MAPEGROUT TISSOTROPICO (마페그라우트 틱소트로피)
Fibre-reinforced, compensated-shrinkage mortar for repairing concrete.…
ADESILEX P7
ADESILEX P7
Product not available for this market,
contact us
COLORITE BETON
COLORITE BETON
Product not available for this market,
contact us
KERACOLOR FF
KERACOLOR FF
Product not available for this market,
contact us
MAPEFILL
MAPEFILL
Product not available for this market,
contact us
MAPEFLEX PU 45 FT
MAPEFLEX PU 45 FT
Product not available for this market,
contact us
PLANISEAL 88
PLANISEAL 88
Product not available for this market,
contact us
149 - KERAPOXY DESIGN
KERAPOXY DESIGN
Product not available for this market,
contact us

Keep in touch

Subscribe to our newsletter to get Mapei news