Objavljeno u Svet Mapei br. 26 - 22.1.2020.

Mapei i održivost

INTERVJU SA MIKAELOM DECIO, MENADŽERKOM ZA EKOLOŠKU ODRŽIVOST KOMPANIJE MAPEI
Pored tri noseća stuba na kojima počiva Grupa Mapei — internacionalizacija, specijalizacija i istraživanje i razvoj, velika važnost se pridaje ekološkim pitanjima, uticaju proizvoda na životnu sredinu i zdravlje ljudi, emisiji štetnih sastojaka, jednom rečju – pitanju ekološke održivosti. „Već oko 20 godina bavimo se ispitivanjima u domenu isparljivih organskih jedinjenja (VOC)”, istakla je Mikaela Decio. „Naš je posao da proučimo specifične osobine naših proizvoda u kontekstu zdravlja, podvrgavajući ih testiranju koje vrši treća strana, kako bismo stekli potvrde o niskoj emisiji, kao što je EMICODE koji se izdaje od strane GEV, Nemačke asocijacije za kontrolu isparenja proizvoda za građevinsku industriju čiji je Mapei deo od 2005. godine”. Delom zahvaljujući finansijskoj pomoći Ministarstva za zaštitu životne sredine Italijanske Republike koja je dobijena 2013. godine, a namenjena je za proučavanje karbonskog otiska proizvoda, Mapei od 2015. godine poseduje znanje i alate potrebne za merenje uticaja svojih proizvoda na životnu sredinu, tokom njihovog čitavog veka trajanja. To je omogućilo i otvaranje posebnog odeljenja u okviru organizacije Mapei koje vrši procenu životnog ciklusa proizvoda i objavljuje Deklaracije proizvoda o zaštiti životne sredine (EPD). „Moje kolege i ja”, dodaje Decio, „učestvujemo u radnim grupama koje se bave sertifikatima o ekološkoj održivosti građevina, konkretno sertifikatima LEED i BREEAM. Merenjem karbonskog otiska svojih proizvoda, Mapei je počeo da se pridružuje projektima za smanjenje emisije CO2 (kompenzacija CO2). Ovo je slučaj sa cementnim lepkom za keramičke pločice KERAFLEX MAXI S1 ZERO: emisija gasova staklene bašte povezana sa njegovom proizvodnjom u Italiji anulirana je sticanjem sertifikata o zaštiti životne sredine za projekte pošumljavanja. Takođe, razvijena su rešenja koja pomažu smanjenju potrošnje energije kao što su fasadni termoizolacioni sistem Mapetherm ili proizvodi koji pomažu da se smanje toplotna ostrva u urbanim sredinama kao što je tečna, fleksibilna hidroizolaciona membrana AQUAFLEX ROOF, sa izrazito visokom refleksijom. Od 2017. godine u Italiji je uveden novi, „zeleni” sistem ocenjivanja, koji je obavezan za sve javne nabavke. Proizvodi Mapei takođe prate i ove nove kriterijume, koji uzimaju u obzir životni vek celokupne građevine. Zbog svoje usklađenosti sa standardima određenim protokolom, ti proizvodi se koriste u izvođenju javnih građevinskih projekata. I poslednje, u vezi sa fabrikama: najbitnije fabrike Mapei, koje se nalaze širom sveta, sertifikovane su za menadžment za životnu sredinu u skladu sa standardom ISO 14001. Dizajneri zainteresovani za aspekt održivosti proizvoda mogu sa sajta preuzeti LEED deklaraciju, klikom na LEED kalkulator u sektoru MyMapei. Ulazeći u projekat i birajući proizvod dobićete LEED deklaraciju proizvoda koji ste izabrali.
Mapei je član Saveta zelene gradnje Italije, a ja lično sam i član Odbora. To ima pozitivan uticaj na moj rad, kao i na kompaniju generalno, jer rangiranje prema sistemu LEED zahteva usklađivanje raznih parametara za sisteme i proizvode u građevinskoj industriji. Mi jednostavno moramo biti deo tog procesa koji se trenutno nalazi u zenitu aktuelnosti u svetu građevinarstva”. Možete li nam zato reći šta tačno podrazumeva proučavanje održivosti proizvoda? „To znači uzeti u obzir različite aktivnosti”, nastavlja Decio, „voditi računa o zdravlju kako ljudi koji ugrađuju, tako i onih koji će koristiti proizvode, obezbediti bolje uslove i veći komfor korisnicima, smanjiti na minimum štetni uticaj na životnu sredinu tokom proizvodnje, pakovanja, upotrebe i odlaganja, i konačno, obezbediti održivost građevina u kojima su proizvodi iskorišćeni”. U procesu dostizanja ciljeva koje je kompanija sebi postavila u oblasti održivosti, neophodan element predstavlja sektor istraživanja i razvoja. Kompanija je posebno ponosna na ovaj segment svojih aktivnosti (70 % istraživanja je fokusirano na razvoj eko-održivih proizvoda). Istraživanje je imalo za cilj da obezbedi zaštitu ljudima i pruži im što prijatniji boravak u enterijeru, održavajući uz to visok kvalitet i trajnost proizvoda. Za to vreme neprestano se radilo na dva važna polja: postepeno uklanjanje supstanci koje izazivaju zabrinutost iz proizvoda (SVHC – Substances of Very High Concern) i smanjivanje količine supstanci koje ovi proizvodi emituju tokom ugradnje i korišćenja (VOC – isparljiva organska jedinjenja). Mapei je tako prestao sa korišćenjem rastvarača u svojim proizvodima, kao što su lepkovi za elastične obloge, zamenjujući ih formulama na bazi vode. Takođe, razvijeni su proizvodi bez supstanci koje izazivaju zabrinutost (SVHC), u skladu sa regulacijom koju je donela Evropska unija — REACH (registracija, evaluacija, autorizacija hemijskih proizvoda). Pod brigom o zdravlju i životnoj sredini, Mapei podrazumeva i proizvode sa niskim podizanjem prašine tokom mešanja i upotrebe (Mapei Low Dust tehnologija), ekstremno niskom emisijom isparljivih organskih jedinjenja i neprijatnih mirisa. Kako bi zaštitio unutrašnji ambijent i sprečio širenje radona, Mapei je razvio spektar samolepljivih membrana MAPETHENE i bitumenskih emulzija Plastimul, za hidroizolaciju betonskih temelja i temelja od blokova i cigala, podruma i podzemnih garaža. Da bi zaštitio okruženje od širenja radona i metana, razvio je i MAPEPROOF FBT, sintetičku membranu, laminiranu polipropilenskim nitima, koja se potpuno vezuje za podzemne strukture. Mapei je 2016. godine dobio sertifikat od strane instituta Certiquality za razvoj Deklaracije proizvoda o zaštiti životne sredine (EPD). 
Merenjem karbonskog otiska svojih proizvoda, Mapei je počeo da se pridružuje projektima za smanjenje emisije CO2 (kompenzacija CO2). Ovo je slučaj sa cementnim lepkom za keramičke pločice KERAFLEX MAXI S1 ZERO: emisija gasova staklene bašte povezana sa njegovom proizvodnjom u Italiji anulirana je sticanjem sertifikata o zaštiti životne sredine za projekte pošumljavanja. Takođe, razvijena su rešenja koja pomažu smanjenju potrošnje energije kao što su fasadni termoizolacioni sistem Mapetherm ili proizvodi koji pomažu da se smanje toplotna ostrva u urbanim sredinama kao što je tečna, fleksibilna hidroizolaciona membrana AQUAFLEX ROOF, sa izrazito visokom refleksijom. Od 2017. godine u Italiji je uveden novi, „zeleni” sistem ocenjivanja, koji je obavezan za sve javne nabavke. Proizvodi Mapei takođe prate i ove nove kriterijume, koji uzimaju u obzir životni vek celokupne građevine. Zbog svoje usklađenosti sa standardima određenim protokolom, ti proizvodi se koriste u izvođenju javnih građevinskih projekata. I poslednje, u vezi sa fabrikama: najbitnije fabrike Mapei, koje se nalaze širom sveta, sertifikovane su za menadžment za životnu sredinu u skladu sa standardom ISO 14001. Dizajneri zainteresovani za aspekt održivosti proizvoda mogu sa sajta preuzeti LEED deklaraciju, klikom na LEED kalkulator u sektoru MyMapei. Ulazeći u projekat i birajući proizvod dobićete LEED deklaraciju proizvoda koji ste izabrali.

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti