Registrujte se

Popunite sva potrebna polja i kliknite na REGISTRUJTE SE.

The password must be at least 7 characters long.

Obrada ličnih podataka
Nakon čitanja i potpunog shvatavanja smernica privatnosti koje opisuju kako se moje lične informacije obrađuju i koristi MAPEI SRB d.o.o
da moji lični podaci mogu da se koriste za kreiranje korisničkog naloga i upravljanje i pružanje usluga slobodno dostupnim putem ove veb stranice.
da moji lični podaci mogu da se koriste za slanje biltena i drugih informacija od značaja i u promotivne i / ili marketinške svrhe. Ova kategorija uključuje i promotivne aktivnosti koje sprovodi MAPEI SRB d.o.o ili bilo koja kompanija povezana sa Mapei grupom, u vezi sa povezanim uslugama ili u vezi sa određenom vrstom proizvoda
da moji lični podaci mogu da se koriste u statističke svrhe radi identifikacije ličnih ukusa, prioriteta, navika, potreba i izbora, za poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga koje pruža MAPEI SRB d.o.o i kompanije iz Mapei grupe.