Politika kolačića

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 87/2018 – u daljem tekstu: Zakon), Mapei SRB d.o.o Beograd (u daljem tekstu: Rukovalac podataka), kao rukovalac obrade podacima daje sledeće informacije u vezi kolačića instaliranim na domenu www.mapei.rs i njenim poddomenima (dalje u tekstu: Stranice).

Šta su kolačići?

Kolačići predstavljaju redove teksta koji se koriste za automatsku potvrdu identiteta, praćenje internet sesije i čuvanje informacija o pojedinačnim korisnicima koji pristupaju vebsajtu ili, u slučaju kupovine putem interneta, o sadržaju njihove „korpe“ za kupovinu. Detaljnije, kolačići predstavljaju nizove tekstualnih karaktera male veličine koji se sa servera najpre šalju korisnikovom čitaču interneta, nakon čega se šalju nazad na server (bez izmene) kad god korisnik pristupi istom delu tog internet domena.

 

Kolačići se mogu permanentno čuvati na kompjuteru ili mobilnom uređaju korisnika, ili mogu imati promenljivu dužinu trajanja (trajni kolačići), ali takođe mogu i nestati kada korisnik zatvori svoj čitač interneta (kolačići sesije). Kolačiće mogu instalirati vebsajtovi koji se posećuju (direktni kolačići) ili ih mogu instalirati drugi vebsajtovi (nezavisni kolačići).

Tipovi kolačića i njihove uloge
Kolačići poboljšavaju doživljaj korisnika tokom korišćenja interneta:

 

  • čuvanjem podešavanja, tako da ne morate da ih ponovo unosite svaki put kada posetite novu stranicu;
  • merenjem načina na koji koristite vebsajt kako bi se osiguralo da on zadovoljava vaše potrebe.

 

Naši kolačići se ne koriste kako bi odredili vaš lični identitet. Njihova upotreba ima za cilj da poboljša funkcionisanje Vebsajta za vas: vi možete njima upravljati i/ili ih izbrisati po svojoj volji. Govoreći specifično, kolačići koje mi sakupljamo su sledeći:

  • Tehnički kolačići

Tehnički kolačići (za koje nije potrebna saglasnost korisnika) pomažu korisniku da se kreće kroz Vebsajt ili obezbeđuju uslugu koju je on zatražio. Bez ovih kolačića, određeni koraci ne bi bili mogući ili bi njihovo izvršenje bilo složenije i/ili manje bezbedno za korisnika.

 

a) Navigacijski kolačići
Koristimo kolačiće za navigaciju kako bismo omogućili korisniku da se kreće kroz Vebsajt i uživa u njegovom korišćenju na bezbedan i efikasan način.

 

b) Kolačići za funkcionalnost

Koristimo kolačiće za funkcionalnost za one aktivnosti koje su striktno neophodne za pravilno funkcionisanje Vebsajta.

  • Nezavisni analitički kolačići

Koristimo kolačiće platforme Google Analytics kako bismo sakupili zbirne informacije o korišćenju Vebsajta od strane korisnika (broj posetilaca, posećene stranice, vreme provedeno na Vebsajtu, itd). Usvojili smo alatke koje nam omogućavaju da smanjimo identifikacijsku moć kolačića (maskiranje IP adrese), kao i alatke kojima se izbegava uparivanje prikupljenih informacija sa drugim informacijama koje Google već poseduje.

  • Nezavisni kolačići za profilisanje

Kolačići za profilisanje (za koje je potrebna saglasnost korisnika) imaju za cilj da otkriju interesovanja korisnika i da ponude individualno prilagođene usluge upućivanjem reklamnih poruka koje su u skladu sa afinitetima koje je korisnik pokazao tokom korišćenja interneta. Koristimo kolačiće kompanije Google Inc. kako bismo pratili korisnike i slali im reklamne poruke koje su u skladu sa njihovim afinitetima.

  • Nezavisni neklasifikovani kolačići

Neklasifikovani kolačići predstavljaju one kolačiće koji se nalaze u proceduri klasifikacije, zajedno sa provajderima individualnih kolačića. Karakteristike kolačića koji se koriste na Vebsajtu ilustrovane su u sledećoj tabeli.

Ime kolačićaFinalità

Prva strana /

Treća strana

TrajanjeOstale informacije
cookie_conferma_cookie_[+ site name]TehničkiPrva10 danaPraćenje afiniteta putem kolačića
sf-trckngckieTehničkiPrva6 meseci - uporni 
portalRegistrationFromEventTehničkiPrva1 hFormular za registraciju
portalNavigationTehničkiPrva1 hPraćenje navigacije kroz vebsajt
sf-trckngckieTehničkiPrva6 meseci - upornihttps://www.mapei.com/rs/sr/politika-kolacica
sf-data-intell-subjectTehničkiPrva1 godina - upornihttps://www.mapei.com/rs/sr/politika-kolacica
calculatorTehničkiPrva1 h 
portalLoginStatusTehničkiPrva1 hGreška prilikom logovanja
.AspNet.Cookies/td>TecnicoPrva8 hhttps://www.mapei.com/rs/sr/politika-kolacica
_gaTecnicoPrva2 godinehttps://policies.google.com/technologies/cookies - https://policies.google.com/technologies/types"
_gatTecnicoPrva1 danhttps://policies.google.com/technologies/cookies - https://policies.google.com/technologies/types
_gidTecnicoPrva1 danhttps://policies.google.com/technologies/cookies - https://policies.google.com/technologies/types


Kako izmeniti podešavanja koja se odnose na kolačiće?
Nakon pristupanja bilo kojoj stranici Vebsajta, pojaviće se poruka sa kratkim obaveštenjem. Biranjem opcije „Slažem se“, korisnik daje svoju saglasnost za korišćenje kolačića. Ova saglasnost se registruje upotrebom „tehničkog kolačića“ i korisnik je može povući u bilo kom trenutku. Kako bi dobio dodatne informacije o tome, uključujući i informacije o načinu onemogućavanja svih ili pojedinih nezavisnih kolačića, korisnik može izabrati neki od linkova koji su navedeni u prethodnoj tabeli, u koloni sa oznakom „Ostale informacije“.

 

U slučaju da korisnik ne želi da dozvoli skladištenje kolačića na hard disku, on može konfigurisati svoj čitač interneta tako da onemogući kolačiće. Na sledećim linkovima nalaze se informacije o načinu na koji se to može uraditi kada se radi o najčešće korišćenim čitačima interneta:

 

• Internet Explorer
• Chrome
• Firefox
• Opera
• Safari

Međutim, nakon takvog koraka pojedine funkcije veb-stranica možda neće moći da se pravilno izvršavaju.

Komunikacija i distribucija podataka
Podatke koji su prikupljeni korišćenjem kolačića mogu obrađivati zaposleni i saradnici kompanije MAPEI SRB d.o.o. Beograd ili onih kompanija koje pripadaju grupaciji Mapei Group kao „osobe koje upravljaju obradom podataka“ (tj. osobe koje, pod neposrednim nadzorom Rukovaoca ili Obrađivača, imaju ovlašćenje da obrađuju lične podatke, kao što je definisano odredbom člana 4. stav 1. tačka 11. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) i Obrađivači podataka.

 

Pored toga, Podatke takođe mogu obrađivati kompanije koje pripadaju grupaciji Mapei Group ili pouzdane kompanije koje u ime kompanija Mapei ili Mapei Group deluju kao Obrađivači podataka. Njihov spisak se stalno ažurira i dostupan je na osnovu zahteva upućenog na adresu navedenu dole ili na email adresu marketing@mapei.rs

 

Lični podaci se ne distribuiraju.

Prava korisnika
Kada se radi o obradi vaših podataka, korisnik može iskoristiti prava definisana u sa članovima 21., 23., 24., 26., 29. do 31., 33., 36. do 38. i 53. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (koja je rezimirana na kraju ove politike). Kako bi realizovao ta prava, korisnik može stupiti u kontakt sa Rukovaocem podataka tako što će poslati pisani zahtev na adresu navedenu dole ili na email adresu marketing@mapei.rs 

 

Rukovalac podataka i Obrađivač podataka
Rukovalac podataka je:

MAPEI SRB d.o.o. Beograd-Leštane

Save Kovačevića bb

11000 Beograd, Republika Srbija

Kao što je ranije navedeno, podatke takođe mogu obrađivati pouzdane kompanije koje u ime MAPEI SRB d.o.o. Beograd ili kompanija grupacije Mapei Group pružaju tehničke i organizacione usluge. Ove kompanije predstavljaju direktne saradnike MAPEI SRB d.o.o. Beograd ili kompanije grupacije Mapei Group i imenovane su za Obrađivače podataka. Njihov spisak se stalno ažurira i dostupan je na osnovu zahteva upućenog na adresu navedenu gore ili na email adresu marketing@mapei.rs

 

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE
Članovi 21., 23., 24., 26., 29. do 31., 33., 36. do 38. i 53. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

 

Rukovalac je dužan da u skladu sa članovima 21., 23., 24., 26., 29. do 31., 33., 36. do 38. i 53. Zakona preduzme odgovarajuće mere da bi licu na koje se podaci odnose omogući:

 

a) pristup informacijama koje se pružaju kad se podaci o ličnosti prikupljaju od lica na koje se odnose;

b) pristup informacijama koje se pružaju kad se podaci o ličnosti ne prikupljaju od lica na koje se odnose;

c) pravo lica na koje se podaci o ličnosti odnose na pristup;

d) pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničavanje i prenosivost;

e) pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka.

f) obaveštavanje lica o povredi podataka o ličnosti

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti