drustvena odgovornost mobile

Postanite ekspert za Mapei materijale

Kako je rasla potražnja za Mapei proizvodima na tržištu, ukazala se potreba za formiranjem centra za profesionalnu obuku izvođača za rad sa Mapei materijalima. Početkom 2017. u okviru distributivnog centra u Leštanima otvorili smo Mapei Akademiju, praktično opremljen prostor u kome se preko cele godine održava teorijska i praktična edukacija, kako postojećih tako i novih izvođača.

U toku 2018. u treninzima u Mapei Akademiji učešće je uzelo oko 500 profesionalaca iz oblasti ugradnje keramičkih pločica i parketa; epoksidnih, industrijskih i dekorativnih podova; hidroizolacije i PVC, TPO-FPO membranaOd početka 2019, još 200 polaznika dopunilo je svoja saznanja o pravilnoj upotrebi i ugradnji naših materijala. U ovim malim „radionicama“ učešće su uzeli Mapei distributeri, izvođači i tehnička lica iz cele Srbije.

Predstavljanje materijala kroz kombinaciju teoretskog i pokazno-praktičnog dela ima za cilj da se u praksi upotrebljavaju kompletna sistemska rešenja, steknu sva potreba znanja i veštine za pravilnu ugradnju materijala i izbegnu greške koje se dešavaju usled nestručne i neadekvatne primene.

 

 

capitolo
stručni

Što vidim – zapamtim, što uradim – znam

U Mapei Akademiji akcenat se stavlja na sticanju neposrednog, praktičnog iskustva u radu sa Mapei materijalima. Treninge vode predstavnici tehničke službe Mapei Srbija, čija se podrška izvođačima kasnije prenosi i van zidova Akademije. Svi članovi tima Mapei imaju široko iskustvo i stručnost u svojim oblastima, ali i neposredno iskustvo iz izvođenja zahvaljujući čemu daju detaljne i praktične savete polaznicima obuka.

Mapei Akademiju čini prostor za održavanje teorijskog i praktičnog dela prezentacija koji je opremljen svim potrebnim materijalima i alatima. Kroz novi koncept prezentacija, izvođači mogu da steknu kompletnu sliku o materijalima, jer se odmah nakon teorijskog dela prelazi na praktičan rad gde prisutni imaju priliku da predstavljene proizvode probaju i testiraju na pripremljenim uzornim poljima, uz instruktažu stručnih lica iz Mapeija i asistenciju prezentera.

Predstavljanje materijala kroz kombinaciju teoretskog i pokazno-praktičnog dela ima za cilj da se u praksi upotrebljavaju kompletna sistemska rešenja, steknu sva potreba znanja i veštine za pravilnu ugradnju materijala i izbegnu greške koje se dešavaju usled nestručne i neadekvatne primene.

 

Edukacija na domaćem terenu i u gostima

Paralelno sa uvođenjem novog oblika stručnog osposobljavanja u svoj svakodnevni rad, nastavljamo i sa „gostujućim“ prezentacijama kod svojih partnera i dugogodišnjih distributera. Pored obuka u Mapei Akademiji, teorijsko-praktične prezentacije održavaju se i u salonima i prodajnim objektima Mapei distributera širom Srbije. 

Pored ovog, praktikujemo još jedan vid edukacija a to su organizovane posete centrali i fabrikama u Italiji, gde izvođači mogu da se upoznaju sa najnovijim vestima iz Mapeija i steknu komletnu sliku o kompaniji i razvoju, proizvodnji i primeni proizvoda. Prilikom ovakvih poseta organizuje se obilazak razvojno-istraživačkog centra, fabrike, laboratorije za kontrolu kvaliteta i ispitivanje materijala a prisustvuje se i praktičnim treninzima u organizaciji domaćina. Ova studijska putovanja organizujemo više puta u toku godine, a sve u skladu sa aktuelnostima i novostima koje dolaze iz Mapeija.

 

profesionalni razvoj

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti