Cover-section-mobile
mapei-academy

I u Mapeiju u Srbiji takođe volimo da istaknemo važnost profesionalne obuke stručnih lica koja pripadaju našoj grani industrije. Smatramo da je obuka sadašnjih, ali i budućih izvođača od najveće važnosti. Naši kursevi imaju za cilj približavanje izvođačima i bolje razumevanje njihovih potreba. Nudimo različite vrste obuke kako bi izvođači stekli neophodna znanja i veštine za kvalitetnu ugradnju Mapei materijala. Centar za obuku profesionalaca iz građevinske industrije Mapei Akademija ustanovljen je po uzoru na model matične firme iz Italije.

Sa preko 1.000 novih formulacija koje se razviju u Mapeiju svake godine, treninzi su takođe dobra prilika da klijente informišemo o najnovijim dostignućima, novim materijalima i trendovima u ovoj oblasti. Imajući u vidu da je Mapei trajno opredeljen za razvoj zelenih, održivih proizvoda, između ostalog i proizvoda sa niskom emisijom organskih jedinjenja, obuke imaju za cilj i proširivanje znanja i na ovu značajnu oblast. Naše prezentacije zato nisu ograničene samo na predstavljanje materijala, već imaju za cilj proširivanje pojma građevinskog profesionalca, dajući detaljniju perspektivu disciplina i oblasti sa kojima građevinarstvo dolazi u međuzavisnost, kao što je ekologija. 

Mapei u Italiji kao i širom sveta organizuje konvencije i seminare u saradnji sa raznim stručnim telima, ciljajući na projektante, rukovodioce gradlišta i ostale stručnjake iz građevinskog sektora. Mapei je zvanično priznat u Italiji kao eksterno telo za obuku od strane Nacionalnog udruženja arhitekata i prostornih planera, sa ovlašćenjima za obavljanje obuke i izdavanje sertifikata. Više od 6.700 događaja edukativnog karaktera održano je u različitim Mapei centrima za obuku u Italiji i širom sveta. Stručne asocijacije takođe posećuju Mapei događaje, od kojih su mnogi uključivali stručne govornike o tehničkim i aktuelnim pitanjima iz oblasti građevinske i dizajnerske industrije.

Planirane prezentacije i seminari

Ovde ćete pronaći celokupnu listu seminara i kongresa koji su organizovani širom države. Izaberite najprikladniji kurs za vaše potrebe i prijavite se online.

Tehnička podrška za sve učesnike na projektu

Jedan od ciljeva koje smo postavili tokom godina jeste pružanje konstantnih, kvalitetnih, savetodavnih usluga svim glavnim akterima koji su uključeni u proces projektovanja i izgradnje kao što su investitori, arhitekte, dizajneri, generalni izvođači, nadzor ali i male izvođačke firme. Mapei se obavezao na kvalitet u okviru građevinske industrije zbog čega svakodnevno pruža neophodnu podršku izvođačima kao i obuku za ugradnju materijala. Tehnička služba Mapei pruža podršku klijentima na terenu ili na daljinu (telefonom ili imejlom), pomažući ugovaračima radova kroz ceo proces — od davanja ponude i budžetiranja, preko ugradnje, pa sve do završetka projekta. Svi članovi tima Mapei imaju široko iskustvo i stručnost u svojim oblastima, a mnogi od njih i neposredno iskustvo iz izvođenja zahvaljujući čemu daju detaljne i praktične savete klijentima.

icon-chat

Na daljinu

icon-truck

Na terenu

icon-team

Naš posvećeni tim

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti