Uslovi korišćenja

USLOVI NA SAJTU WWW.MAPEI.IT
www.mapei.it veb-sajt (u nastavku "sajt") je u vlasništvu Mapei S.p.A. (u nastavku "Mapei") i predstavlja jedan online informacioni servis. Uprotreba je dozvoljena samo uz prihvatanje sledećih uslova. Ukoliko ne prihvatite ove uslove, od vas se očekuje da ne koristite sajt.

 

Autorska prava i zaštitni znakovi

Sadržaj na sajtu, uključujući članke, dokumenta, zaštitne znakove, logotipe, slike, grafikone i njihov izgled i adaptacije, zaštićen je autorskim pravima i zakonima. Sajt takođe može sadržati slike, dokumenta, logotipe i zaštitne znakove trećih lica koja su ovlastila Mapei za upotrebu i objavljivanje na sajtu. Gorepomenut materijal trećih lica je takođe zaštićen autorskim pravima i zakonima. Ukoliko nije namenjen za ličnu upotrebu, sadržaj sajta je zabranjeno umnožavati, modifikovati, distribuirati, objavljivati bez dozvole Mapeija. Zabranjeno je prodavati ili distribuirati kopije sajta ili bilo koji njegov deo. Materijal se sme preuzeti sa sajta samo ukoliko je to eksplicitno odobreno i posebno naznačeno na različitim stranicama sajta. Navedeno ovlašćenje se odnosi na ličnu i nekomercijalnu upotrebu preuzetog materijala i bilo koji drugi oblik upotrebe je zabranjen. Ni za jedan deo sadržaja sajta se ne može smatrati da ima izričito ili prećutno odobrenje od treće strane da koristi Mapei znakove, članke, slike, grafikone, zvukove ili bilo koji deo koji je obuhvaćen zakonom o privatnosti, kao što je naznačeno u prethodnim paragrafima.

 

Ograničenja odgovornosti

koja se tiču informacija sadržanih na sajtu

Iako ulaže sve napore da verifikuje pouzdanost i tačnost informacija sadržanih na sajtu i da ih ažurira, Mapei ne garantuje tačnost, potpunost ili aktuelnost pomenutih informacija i ograđuje se od odgovornosti za moguće greške, nepotpunosti ili nepreciznosti. Slično tome, Mapei ne može biti odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja proizilazi iz korišćenja informacija sadržanih na sajtu.

O funkcionisanju sajta

Mapei se ne može smatrati odgovornim za štetu prouzrokovanu prekidom, suspenzijom, zakašnjenjem ili anomalijom u vezi sa radom sajta usled nestašica električne energije, loših telefonskih veza i signala, lošeg internet servisa ili zbog štete prouzrokovane preuzetim materijalima sa sajta, uključujući oštećenje elektronske opreme uzrokovano virusima.

O linkovima

Mapei ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj bilo koje druge veb-stranice na koju se može pristupiti preko sajta ili preko koje je moguće pristupiti sajtu.

Korišćenje u zakonom dozvoljene svrhe

Korisnici su obavezni da koriste ovaj Veb-sajt i njegove usluge isključivo u zakonom dozvoljene svrhe i ni u kom slučaju ne smeju kršiti prava trećih strana. Pored toga, korisnici moraju obratiti posebnu pažnju na zakone o zaštiti podataka, zakone o intelektualnoj i industrijskoj svojini, zaštitu podataka o ličnosti, važeće zakonodavstvo u oblasti sajber kriminala i zakone koji se odnose na oblast telekomunikacija.

 

Registrovani korisnici

Svi korisnici koji imaju nameru da se registruju za određene oblasti, sekcije ili usluge ovog Veb-sajta obavezni su da dostave isključivo informacije koje su kompletne, ažurne, tačne i koje se odnose na samog korisnika. Uz to, korisnik je takođe u obavezi da pravremeno obavesti Mapei o svakoj promeni ličnih podataka koji su neophodni za registraciju. Mapei zadržava pravo da verifikuje tačnost svih dostavljenih informacija i može korisniku zabraniti pristup Veb-sajtu i/ili bilo kojim, pa i svim, njegovim resursima, uslugama ili sadržajima.

U slučaju da je potrebno prijavljivanje kako bi se ostvario pristup Veb-sajtu ili bilo kom od njegovih delova, neophodno je da korisnik na kraju svake sesije upotrebi opciju namenjenu za odjavljivanje sa Veb-sajta. Mapei zadržava pravo da „izloguje“ one korisnike čiji nalog, nakon prijavljivanja na Veb-sajt, ostane u stanju pripravnosti tokom dužeg vremenskog perioda, o čemu će odluku donositi isključivo Mapei.

Svaki od korisnika odgovoran je za čuvanje u tajnosti broja svog naloga, lozinke i svih drugih podataka, i snosi odgovornost za sve aktivnosti načinjene sa njegovog naloga. Neovlašćena upotreba naloga, kao i svako drugo ugrožavanje bezbednosti, moraju bez odlaganja biti prijavljeni administratoru veb-sajta, Bracco-u, korišćenjem navedenih informacija o kontaktu.

 

Komunikacijski sadržaj i informacije poslate od strane korisnika putem Veb-sajta

Korisnik je u potpunosti odgovoran za sadržaj svih poslatih poruka i prihvata celokupnu odgovornost za sadržaje pomenutih poruka; deklariše i garantuje da je legitimni vlasnik sadržaja tih poruka; i oslobađa Mapei – kao i kompaniju i/ili sve one koji su sa njom povezani ili koje ona kontroliše, njene menadžere i zaposlene – odgovornosti za bilo kakve odštetne zahteve ili kompenzacije. Korisnik takođe oslobađa Mapei od svake odgovornosti za odštetne zahteve trećih strana upućenih Mapei-ju, kompaniji ili bilo kom od subjekata pomenutih ranije, koji se odnose na štetu uzrokovanu ponašanjem korisnika ili bilo koje osobe koju je korisnik ovlastio da pristupi Veb-sajtu.

Ne može se smatrati poverljivim ili zaštićenim nijedna od informacija i materijala koje bilo koji od korisnika dostavi putem Veb-sajta. Imajući to u vidu, Mapei zadržava pravo da slobodno koristi navedene informacije i materijale na bilo koji način koji smatra odgovarajućim. Svako ko pošalje materijal i/ili informacije garantuje da one mogu biti objavljene i prihvata da Mapei ne može snositi odgovornost i da nema nikakve obaveze prema trećim stranama koje se odnose na navedene materijale i informacije.

 

Privatnost i kolačići

Molimo vas da dodatne informacije o zaštiti podataka o ličnosti i korišćenju kolačića potražite u svakom od delova Veb-sajta.

 

Nadležno zakonodavstvo

Odredbe i uslovi navedeni u ovom dokumentu regulisani su u skladu sa italijanskim zakonodavstvom.

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti