Objavljeno u Svet Mapei br. 22 - 11.2.2020.

Rekonstrukcija proizvodnog pogona Desinga u Knjaževcu

Izazovi rekonstrukcije starog fabričkog postrojenja

IMG_1658
Desing je porodična kompanija koja se bavi preradom voća i vodeći je proizvođač voćnih preparacija u Republici Srbiji za industriju sladoleda, HoReCa sektor, pekarsku, konditorsku i industriju bezalkoholnih napitaka, a takođe jedan od najvećih proizvođača ove vrste proizvoda u regionu jugoistočne Evrope. Desing je 2014. godine kupio knjaževačku fabriku sireva radi proširenja poslovanja i proizvodnih kapaciteta. Kao logičan sled događaja, novi vlasnici ubrzo su pokrenuli rekonstrukciju proizvodnih postrojenja. Rekonstrukcija fabrike nosila je sa sobom brojne izazove zbog dotrajalih obloga i instalacija, kako u proizvodnom tako i u prostoru za skladištenje. Mapeijeva tehnička rešenja primenjena su u rekonstrukciji podova i zidova, uključujući radove na sanaciji podloga, polaganju kiselootpornih keramičkih pločica u proizvodnom delu i ugradnji industrijskog poda na bazi epoksidnih smola u magacinskom prostoru.

20160802_091058_resized 20160802_110413_resized

Polaganje kiselootpornih keramičkih pločica

Dotrajale i vidno zastarele zidne i podne obloge u proizvodnom pogonu nisu išle na ruku dobroj higijenskoj i proizvodnoj praksi koju je Desing planirao da implementira u rekonstruisanom postrojenju. Zbog toga je bila neophodna hitna zamena starih obloga. U tom postupku, posle uklanjanja postojećih kiselootpornih keramičkih pločica, usledila je obrada kompletne površine frezovanjem i brušenjem. Na jednom delu poda bilo je neophodno izvršiti denivelaciju i ublažavanje padova. U tu svrhu pristupilo se izradi tankoslojne cementne košuljice koja je izvedena u debljinama od 20 do 60 mm. Košuljica je spravljena od TOPCEM-a, specijalnog, normalnovezujućeg i brzosušećeg hidrauličnog veziva za izradu estriha sa kontrolisanim skupljanjem. Kada se pomeša sa agregatom i vodom, TOPCEM se stvrdnjava nakon 24 sata, dok je potpuno suv nakon 4 dana, zbog čega se preporučuje uvek kada se zahteva brzo sušenje podloge. Pogodan je za upotrebu u unutrašnjim i spoljnim prostorima. Omogućuje niz prednosti prilikom izrade estriha, uključujući mogućnost izrade tankoslojnih košuljica, već od 15 mm debljine. Ima bolje mehaničke karakteristike od klasičnog cementnog estriha i kraće vreme sušenja i sazrevanja. Skupljanje estriha je kontrolisano, nema tzv. „koritanja“.
Estrih je ugrađen na prethodno navlaženu podlogu na koju je naneta S/N (staro – novo) veza napravljena od vode, PLANICRETE-a i TOPCEM-a u odnosu 1:1:3. PLANICRETE je lateks sintetičke gume koji poboljšava prianjajuća i mehanička svojstva cementnih mešavina. Prosečna količina PLANICRETE-a upotrebljena za S/N vezu je oko 0,35 kg/m2, a količina TOPCEM-a oko 1 kg/m2. Na ovako pripremljenoj podlozi, za polaganje obloge od kiselootpornih keramičkih pločica korišćen je KERAFLEX MAXI S1, cementni lepak visokih performansi, bez klizanja na vertikalnim površinama, proizveden u skladu sa “LowDust” tehnologijom, fleksibilan i sa produženim otvorenim vremenom za rad. KERAFLEX MAXI S1 odlikuju visoka mehanička čvrstoća i izuzetno prianjanje za podlogu (≥ 2,0 MPa). Pored toga, klasifikovan je u deformabilne lepkove u klasi S1, prema SRPS EN 12002, što ga izdvaja od većine ovako deklarisanih lepkova na tržištu. Može se nanositi u debljini od čak 15 mm. Mehanička čvrstoća i deformabilnost opredelili su investitora da odabere KERAFLEX MAXI S1, jer je kod industrijskih objekata veoma bitno da lepak adekvatno podnosi mehanička opterećenja i deformacije do kojih može doći tokom intenzivne eksploatacije. Fugovanje keramičkih pločica izvedeno je dvokomponentnom, epoksidnom, kiselootpornom masom za fugovanje KERAPOXY CQ. Uz stručnu ugradnju, KERAPOXY CQ daje fugama sledeće karakteristike: visok stepen čvrstoće, odličnu mehaničku čvrstoću i otpornost na hemikalije, a samim tim i izuzetnu postojanost, i glatku i kompaktnu završnu površinu koja je neupojna i lako se čisti. Zahvaljujući specijalnoj formuli, fuge zaptivene masom KERAPOXY CQ, imaju garantovano visok nivo higijene, bez pojave buđi i plesni, kao i visoku otpornost na teška opterećenja. Naročito je pogodna za fugovanje velikih površina gde se zahteva lako nanošenje i čišćenje. KERAPOXY CQ omogućava obradu podova, zidova i radnih površina u skladu sa standardnom HACCP koji se odnosi na higijenu u prehrambenoj industriji. Masa se nanosi gumenom gletericom koja omogućava lakše utiskivanje u fuge. Odmah nakon ugradnje, dok je masa još uvek sveža, keramička obloga je očišćena grubim (crnim) i finim (belim) abrazivnim sunđerima i, na kraju, celuloznim sunđerom. Svi dilatacioni spojevi i prodori oko slivnika obrađeni su jednokomponentnom, brzovezujućom, tiksotropnom poliuretanskom masom za zaptivanje MAPEFLEX PU45.

IMG_1644 IMG_1636 IMG_1637
Ugradnja epoksidog premaza u magacinskom prostoru

U magacinskom prostoru, postojeći betonski pod saniran je i zaštićen nanošenjem dva sloja dvokomponentnog epoksidnog premaza na vodenoj bazi MAPECOAT I 620 W. Osnovni razlog za izbor pomenutog premaza bilo je svojstvo paropropusnosti (klasa I prema EN ISO 7783-1-2). Naime, ispod postojeće betonske ploče nije izveden hidroizolacioni sloj, te je trebalo omogućiti kretanje vodene pare kroz ovaj element. Pre ugradnje MAPECOAT-a I 620 W urađeno je frezovanje i brušenje betonske površine. Potom su sanirana sva oštećenja i pukotine upotrebom dvokomponentnog epoksidnog osnovnog premaza PRIMER SN pomešanog s kvarcnim peskom QUARTZ 0,5. Po sanaciji pukotina po celoj površini nanet je sloj premaza PRIMER SN. Još uvek svež, PRIMER SN posut je kvarcnim peskom granulacije 0,5 mm. Nakon 24 sata usisan je višak nevezanog peska posle čega je nanet prvi sloj premaza MAPECOAT I 620 W. Nakon sušenja prvog sloja, nanet je drugi, završni sloj. Postojeća betonska ploča je na ovaj način dobila sjajan završni izgled, odličnu zaštitu od prašine i ulja i zaštitu od abrazije.

IMG_1651 IMG_1652
Hidroizolacija rezervoara za otpadne vode

Jedan od specifičnih građevinskih elemenata kome je bila potrebna hitna sanacija pre nastavka rada postrojenja je rezervoar za otpadne vode. Nakon sveobuhvatne analize oštećenja Mapeijevo tehničko osoblje opredelilo se za materijale koji će trajno i kvalitetno sanirati rezervoar, omogućiti nastavak eksploatacije i sprečiti kontaminaciju okoline. Holkeri rezervoara izvedeni su pomoću jednokomponentnog, tiksotropnog maltera ojačanog vlaknima MAPEGROUT T60, koji se upotrebljava za sanaciju oštećenih betonskih i armiranobetonskih površina. U pitanju je visokokvalitetni reparaturni malter klase R4 prema EN 1504-3: Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija – Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti – Deo 3: Konstrukcijske i nekonstrukcijske sanacije. Sa postojeće podloge najpre su uklonjeni svi nevezani i oštećeni delovi betona čime je dobijena dovoljno čvrsta, postojana i hrapava podloga koja bi omogućila dobro vezivanje maltera. MAPEGROUT T60 nanet je gletericom u sloju debljine maksimalno 4 cm. Prodori, inače najkritičnija mesta kod svih hidroizolacionih sistema, obrađeni su hidroekspanzivnom masom za zaptivanje MAPERPOOF SWELL koja je zatvorena epoksidnim konstruktivnim lepkom ADESILEX PG. MAPERPOOF SWELL je fleksibilna, jednokomponentna, hidrofilna, ekspandirajuća pasta u tubi koja se nanosi po obimu prodora u širini od desetak milimetara. U slučaju prodora vode, u kontaktu sa vodom zapremina paste se povećava, čime se sprečava procurivanje kroz napukli armirani beton ili prefabrikovane elemente. Ograničavanje ekspanzionih karakteristika izvršeno je dvokomponentnim, tiksotropnim, epoksidnim lepkom za konstruktivno lepljenje – ADESILEX PG1. ADESILEX PG1 je proizvod na bazi epoksidnih smola, odabranog finog agregata i specijalnih dodataka razvijenih u Mapei istraživačkim laboratorijama. Nakon mešanja dve komponente dobija se pasta koja se lako nanosi u jednom sloju debljine do 1 cm. Stvrdnjava se nakon oko 3 sata, čime postaje sredstvo visoke prionjivosti i mehaničke čvrstoće. Hidroizolacija rezervoara izvedena je upotrebom jednokomponentne osmotske cementne mase PLANISEAL 88, koja se sastoji od komponenti na bazi cementa, agregata odabrane granulacije i sintetičkih smola. Kada se pomeša sa vodom, PLANISEAL 88 postaje tečna masa koja se lako nanosi gletericom, četkom ili prskanjem, ima odličnu prionjivost na podlogu i stvara potpunu hidroizolaciju površina čak i u prisustvu negativnog pritiska. Može se koristiti i za hidroizolaciju elemenata koji dolaze u kontakt sa vodom za piće, kao što su rezervoari sa pitkom vodom i bazeni.

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti