Objavljeno u Svet Mapei br.

Sanacija i adaptacija mokrih čvorova u zdravstvenim ustanovama

Rešenja za brzu i kompletnu sanaciju mokrih čvorova
Tokom prethodne godine, u velikoj akciji Ministarstva zdravlja, pokrenuta je, a većim delom i završena, obnova zdravstvenih ustanova širom Republike Srbije. Poseban akcenat je stavljen na adaptaciju mokrih čvorova, koja je, pored zamene instalacija, podrazumevala i izradu hidroizolacije i zamenu obloge od keramičkih pločica. Pojedini mokri čvorovi bili su stari više decenija, a kako bi se nesmetano obavljala svakodnevna aktivnost ovih zdravstvenih ustanova, bila je potrebna brza sanacija. Ministarstvo zdravlja je, za jedan broj ustanova, radove poverilo renomiranom beogradskom preduzeću Jadran koje je bilo nosilac posla i izvodilo molersko- farbarske radove. Pored antikorozivne zaštite i revitalizacije fasada, ovo je jedna od glavnih delatnosti pomenutog preduzeća. Jadran, kao specijalizovana firma za izvođenje radova, pozicije hidroizolacija i lepljenje obloga od keramičkih pločica poverio je firmama Tim sistem plus i Partizan UC iz Beograda, koji su, već više od deset godina, partneri kompanije Mapei.

Untitled
Hidroizolacija mokrih čvorova

Brojni objekti, na kojima je radio Tim sistem plus, hidroizolovani su širokim spektrom Mapei hidroizolacija. Tokom     dosadašnje saradnje, ova firma je, u brojnim rezervoarima, mokrim čvorovima, bazenima i balkonima, primenjivala Mapei polimercementne sisteme hidroizolacija. Primenom polimercementnih sistema omogućava se direktno lepljenje keramičkih pločica na hidroizolaciju, čime se postiže da svi donji slojevi poda budu suvi. Sva dosadašnja pozitivna iskustva i izgrađen poverenje prema Mapei sistemu, kao i uspešna dugogodišnja saradnja, uticali
su na to da Tim sistem plus glavnom izvođaču predloži jednokomponentnu polimercementnu fleksibilnu hidroizolacionu membranu MONOLASTIC. Ovu masu odlikuje jednostavno nanošenje i značajno premošćavanje prslina (više od 0,75 mm) prema SRPS EN 14891-A.8.2a. Umetanjem mrežice od alkalno otpornih staklenih vlakana ove vrednosti se povećavaju. Pre nanošenja na čistu, čvrstu i navlaženu podlogu, pristupa se obradi spojeva zida i poda gumiranom MAPEBAND trakom. Traka ima izduženje pri kidanju veće od 300%, prema EN 12311-2. Posle obrade
spojeva, valjkom ili gletericom se nanosi masa MONOLASTIC u dva sloja, sa vremenskim razmakom od najmanje 2 sata, u ukupnoj debljini od najmanje 2 mm. Prvi sloj je ojačan umetanjem mrežice od alkalno otpornih staklenih vlakana (veličine okna 4 mm x 4,5 mm), MAPENET 150. Dva dana posle nanošenja MONOLASTIC-a, može se pristupiti lepljenju obloge od keramičkih pločica. Na primer, na pojedinim površinama Kliničko- bolničkog centra Zvezdara, bilo je potrebno da se, pre nanošenja hidroizolacije, urade novi slojevi za pad. Problem sa nedostakom prostora u visini
primorao je izvođače da izvode sloj za pad u malim debljinama. Za deo površina kod kojih je bilo potrebno nanošenje sloja za pad do 1 cm debljine upotrebljen je PLANITOP FAST 330. Ovaj malter može da se nanosi u debljinama od 3 mm do 3 cm, jednostavan je za ugradnju i primenu, a krajnja čvrstoća pri pritisku mu je veća od 20 N/mm². Brzo sušenje ovog materijala omogućilo je izvođenje hidroizolacije posle samo jednog dana. Na debljinama preko 1 cm, upotrebljen je estrih sa kontrolisanim skupljanjem, spravljen sa brzosušećim vezivom TOPCEM. Ovakav estrih, pored brzog sušenja (manje od 4 CM % preostale vlage, posle samo 2 dana, pri debljini od 4 cm), omogućava i ugradnju vezanog estriha u izuzetno tankim
debljinama (već od 1 cm). Vezni sloj se spravlja od mešavine sintetičke gume PLANICRETE, vode i TOPCEM-a, u masenom odnosu 1 : 1 : 3.

Untitled 2
Lepljenje i fugovanje keramičkih pločica

U slučaju primene polimercementnih sistema, neophodno je da se lepljenje keramičkih pločica izvede lepkom klase C2. Zato je upotrebljen fleksibilni cementni lepak ADESILEX P9, koji spada u klasu C2 TE. Dugo otvoreno vreme, koje odlikuje ovaj lepak, ostavlja mogućnost keramičarima da korekcije izvedu i posle 60 minuta. Na pojedinim površinama, gde je bilopotrebno obezbediti brzu prohodnost, upotrebljen je brzovezujući cementni lepak ADESILEX P9 EXPRESS klase C2 T F. Ovaj lepak ima dobro prianjanje (1,4 N/mm²), prohodan je posle samo 4 sata, a puno opterećenje je moguće nakon samo 3 dana. Kompletan sistem sanacije završen je fugovanjem keramičke obloge modifikovanom cementnom vodoodbojnom (Drop- Effect ®) masom ULTRACOLOR PLUS. Ova masa sadrži i dodatke za sprečavanje nastanka buđi (BioBlock ®), a raspoloživa je u čak 32 boje. Primenjuje se za fuge širine od 2 mm do 20 mm i jednostavna je za ugradnju. Prohodna je posle samo 3 sata, a može da prihvati puno opterećenje posle 24 sata.
Fino izravnavanje i zaštita zidova u banji Selters

U prostorijama u kojima se nalaze bazeni sa termomineralnom vodom, postojeća površina zidova je bila trošna i oštećena delovanjem isparenja. Kao izvođač ove pozicije radova, Partizan UC je, na predlog Mapei tehničke službe, posle uklanjanja delova nevezanih za mestimičnu sanaciju, primenio brzo vezujući malter PLANITOP FAST 330. Fino izravnavanje površine izvedeno je, takođe, brzovezujućim finim malterom PLANITOP 100. Ovaj malter, pored odličnog prianjanja od 2 N/mm², ima čvrstoću pri pritisku od 15 N/mm², a takođe je i vodoodbojan, što potvrđuje koeficijent W<0,1 kg/m²h0,5, odnosno klasa III permeabilnosti. Posle sušenja maltera naneta je kiselootporna epoksidna boja MAPECOAT I24, koja je laka za nanošenje, pranje i održavanje.

padd
Zaključak

Zahvaljujući poverenju dugogodišnjih poslovnih saradnika, koje
počiva na dosadašnjim dobrim iskustvima sa Mapei materijalima, svi učesnici su zabeležili dugi niz referenci iz grupe zdravstvenih ustanova. Pouzdana, a ekonomski prihvatljiv rešenja, uvideo je i glavni izvođač i njima obnovljene mokre čvorove predao korisnicima na dugotrajnu upotrebu.

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti