Objavljeno u Svet Mapei br. 21 - 13.2.2020.

Sanacija parketa u sportskoj hali u Požegi

U novom ruhu, za nove sportske pobede
U sportskim halama pod je najugroženiji deo, izložen različitim mehaničkim i fizičkim uticajima. Neminovno ga oštećuju sklanjanje i vraćanje opreme poput koševa i golova, visoka frekvencija saobraćaja, kao i često i intenzivno čišćenje. Ovi uticaji su još izraženiji kad se hala nalazi u manjem gradu, gde je često i jedina, a pri tome opslužuje veliki broj korisnika. U takvim slučajevima je za produženje životnog veka podne obloge neophodno pravilno održavanje i blagovremena sanacija. Opština Požega, u saradnji sa Sportskim savezom Požege, aktivno učestvuje u afirmaciji i organizaciji sportskih manifestacija, organizaciji priprema sportista za takmičenja i preduzima razne druge aktivnosti radi unapređivanja uslova za razvoj sporta u ovom gradu. Unapređenje uslova za dalji razvoj profesionalnog sporta jedan je od ciljeva u okviru strategije dugoročnog razvoja opštine. U skladu s tim ciljem u 2017. godini doneta je odluka o rekonstrukciji opštinske sportske sale i obnovi parketa u dvorani čiji je najpoznatiji korisnik Rukometni klub Sloga Zmart Force, učesnik nacionalne Superlige.

1
Materijali u skladu sa međunarodnim standardima

Od izuzetnog značaja je izabrati kvalitetan sportski pod i tehničko rešenje, posebno kada se izvodi rekonstrukcija. U slučaju sportskih parketa, veoma je važan, možda i najbitniji, odabir adekvatnih lakova za završnu obradu. Sportski podovi treba da zadovolje brojne standarde i uslove, od kojih je najbitniji SRPS EN 14904: Površine za sportske terene – Površine za različite sportove u sali – Specifikacija, kojim se utvrđuju zahtevi za podne površine u sportskim objektima koji se koriste za više sportova, a koji se u Srbiji primenjuje od kraja 2009. godine. Njime su obuhvaćeni sistemi koji se sastoje od potpornog sloja i od gornjeg sloja koji je već pripremljen ili se priprema na licu mesta. Jedan deo standarda odnosi se i na karakteristike sportskog poda kao konstruktivnog elementa: razmatra se ublažavanje udaraca, vertikalna deformacija pri delovanju sile, visina odbijanja lopte i sl. Drugi deo zahteva odnosi se na svojstva površine sportskog poda, kao što su klizavost, elastičnost i stepen sjaja. Mapei Ultracoat linija proizvoda za lakiranje parketa u potpunosti je usaglašena sa ovim zahtevima, zadovoljava navedeni EN standard i u skladu je sa zahtevima međunarodnih sportskih organizacija.

2
Projektni zadatak

Projektom sanacije bilo je predviđeno hoblovanje postojećeg parketa, lakiranje osnovnim i završnim lakom i iscrtavanje linija, uz obeležavanje polja za košarku, rukomet i mini fudbal. Konkursnom dokumentacijom predviđeno je da završni premaz bude u skladu sa pomenutim standardom SRPS EN 14904 i da mora imati otpornost površine na proklizavanje jednaku ili veću od 90 prema standardu EN 13036-4 i otpornost pri habanju jednaku ili manju od 30 mg (prema EN 5470-1, 1000 ciklusa, opterećenje 500 gr, disk CS10). U saradnji sa lokalnom izvođačkom firmom MCS sistem, dugogodišnjim saradnikom kompanije Mapei, predložen je sistem sa poliuretanskim lakovima na vodenoj bazi ULTRACOAT HT SPORT i ULTRACOAT HT SPORT COLORS, koji zadovoljava sve navedene zahteve.

3
Priprema površine za lakiranje

Pre primene sistema za lakiranje sportskog parketa potrebno je izračunati potrebnu količinu laka i obezbediti optimalne uslove za rad. Temperatura radnog prostora mora biti između 15 °C i 25 °C, relativna vlažnost vazduha 50–70 %. Temperatura podloge mora biti u ravnoteži sa radnom temperaturom. Radnu površinu postojećeg parketa potrebno je prebrusiti šmirglom grube ili srednje granulacije, a svu prašinu usisati. Manje pukotine i druge nepravilnosti na otvorenoj površini treba popuniti tečnom štuko masom ULTRACOAT AQUA PLUS, dok za veće zazore u parketu preporučujemo upotrebu štuko gela ULTRACOAT BINDER. Nakon popunjavanja zazora površinu je još jednom potrebno ispolirati. Nakon poliranja ponovo treba ukloniti sve tragove prašine.

4
Lakiranje parketa

Na pripremljenu podlogu nanet je sloj dvokomponentnog osnovnog laka ULTRACOAT PREMIUM BASE pomoću valjka ULTRACOAT ROLLER PLUS. Nakon 12 sati površina je prebrušena abrazivnim diskom fi ne granulacije ULTRACOAT SR 180. Zatim je nanet prvi sloj završnog dvokomponentnog poliuretanskog laka na vodenoj bazi ULTRACOAT HT SPORT. Kako mu samo ime govori, ovaj lak namenjen je završnoj obradi drvenih sportskih podova. U skladu je sa Evropskim standardom za unutrašnje višenameske sportske površine EN 14904:2006, a izuzetna tvrdoća i hemijska i mehanička otpornost čine ga veoma pouzdanim za ugradnju u zahtevnim sredinama. Nakon približno 24 sata od nanošenja prvog sloja završnog laka površina je ponovo prebrušena abrazivnim diskom ULTRACOAT SR 220, nakon čega je obavljeno obeležavanje terena lakom u boji ULTRACOAT HT SPORT COLORS, specijalno namenjenim za sportsko označavanje poda, u dva sloja. Ovom prilikom upotrebljen je lak u četiri boje, za četiri segmenta igre, ali se na zahtev klijenta može proizvesti u bilo kojoj boji po RAL-u. Na kraju je nanet drugi, završni sloj laka ULTRACOAT HT SPORT.

U PRVOM PLANU ULTRACOAT HT SPORT

Dvokomponentni, 100 % poliuretanski lak na vodenoj bazi, specijalno razvijen za drvene sportske podove, sa vrlo niskom emisijom isparljivih organskih jedinjenja (VOC) i visokom otpornošc u na habanje i abraziju. Pogodan je za podrucja sa visokim intenzitetom pešackog saobrac aja, spreman da odoli mehanickim uticajima kao što su trcanje, skokovi i brzi pokreti tipicni za dvoranske sportove. Njegova površinska tvrdoc a, u kombinaciji sa mehanickom cvrstocom i otpornošc u na hemikalije, cine ga visokopouzdanim proizvodom. U kombinaciji sa osnovnim lakom, ULTRACOAT PREMIUM BASE, postiže klasu reakcije na požar Bfl -s1 – Cfl -s1.

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti