Objavljeno u Svet Mapei br. 26 - 23.1.2020.

Zgrada Prekršajnog suda

VIŠESTRUKO NAGRAĐIVANI OBJEKAT PRAVOSUDNIH ORGANA U PANČEVU
UGRADNJA ESTRIHA

Projektnim zadatkom podni sistem je definisan kao tankoslojni cementni pod debljine 10 mm koji treba ugraditi preko izravnavajućeg sloja. S obzirom na to da tankoslojni cementni podni sistemi imaju visoke čvrstoće, samim tim zahtevaju podlogu čvrstoće preko 25 Mpa, kao i adheziju pri ispitivanju prianjanja otkidanjem (pull-off test) veću od 1,5 Mpa. Radovi na objektu su bili u završnoj fazi, a kako bi se ispoštovali dogovoreni rokovi izvođač je odlučio da podlogu na stepenicama izvede upotrebom TOPCEM-a, specijalnog veziva koje se koristi za izradu brzosušećih estriha sa kontrolisanim skupljanjem. TOPCEM potpuno zamenjuje cement u estrihu i zato ga ne treba mešati sa drugim cementom. Estrih pripremljen sa TOPCEM-om ima visoku čvrstoću (≥30 MPa posle 28 dana). U odnosu na klasične estrihe najveća razlika i prednost estriha izrađenog sa TOPCEM-om je znatno kraće vreme čekanja (i do 7 puta) pre ugradnje hidroizolacije ili oblaganja završnom oblogom. U našem slučaju, estrih debljine 6 cm spravljen sa TOPCEM-om ugrađen je direktno preko termoizolacije kao plivajući sloj.

Misdemianor Court Pančevo (1) Misdemianor Court Pančevo (4)
UGRADNJA MIKROCEMENTNOG PODA

Deset dana posle izrade estriha, počeli su radovi na pripremi podloge profesionalnim mašinskim brušenjem i otvaranjem uglačane površine estriha. Nakon brušenja i usisavanja površine, nanet je osnovni sloj na bazi epoksidnih smola PRIMER SN sa dodatkom kvarcnog peska QUARTZ 0,5. Materijal je ugrađen ravnim gletericama, uz ravnomernu potrošnju. Neposredno po nanošenju posut je kvarcnim peskom granulacije 1,2 mm, čime je završena prva faza ugradnje. Posle 24 h, uklonjen je višak kvarcnog peska usisavanjem. Na ovako pripremljenu podlogu ugrađen je ULTRATOP, cementni, samorazlivajući, brzovezujući malter sa specijalnim hidrauličkim vezivom, za izradu dekorativnih podova izuzetne otpornosti na habanje u debljinama od 5–40 mm. Nakon očvršćavanja ULTRATOP ima visoku čvrstoću (≥40 MPa posle 28 dana), kao i visoku otpornost na abraziju. Na ovom projektu, ULTRATOP je ugrađen u debljini od približno 8—10 mm, izlivanjem u kontinuitetu i kreiranjem blagih površinskih diskoloriteta koji su osnovna specifičnost i prepoznatljivost ovog sistema, a koja se dobijaju veštom obradom svežeg materijala. Nakon 24 h su prosečene radne fuge na svim pragovima, geometrijskim celinama, a sve u poljima ne većim od 7 x 7 m, a zatim je kompletna površina tretirana mašinski, blagim brušenjem šmirglom granulacije P200, čime su uklonjeni eventualni ostaci cementnog mleka i detaljno odstranjena i najfinija prašina.

Misdemianor Court Pančevo (7)
ZAŠTITNA OBRADA PODNOG SISTEMA

Nakon završetka vezivanja materijala izvedena je zaštita od hemijskih i mehaničkih uticaja, UV zraka i upijanja vode. Površina je tretirana poliuretanskim, matiranim, alifatičnim premazom MAPEFLOOR FINISH 58 W, koji je ugrađen u dva sloja nakon ugradnje prajmera MAPEFLOOR FINISH 52 W. Posle očvršćavanja sloja MAPEFLOOR FINSH
58 W, obavljeno je i voskiranje poda u cilju olakšanog dugoročnog održavanja, materijalom za voskiranje u mat varijanti MAPELUX OPACA. Kada se ugrađuje ovakva vrsta podova, naša preporuka kao proizvođača jeste da se angažuju specijalizovane izvođačke firme sa iskustvom u ugradnji cementnih podnih sistema, uključujući saznanja o koordinaciji i broju potrebnih obučenih radnika spram površine poda, specifičnoj površinskoj obradi sveže izlivenog materijala, kao i mnogim drugim elementima koji stručno ugrađen ULTRATOP čine jednim od najekskluzivnijih završnih obloga.

Misdemianor Court Pančevo (9) Misdemianor Court Pančevo (3)
AUTORI O PROJEKTU

Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa, kao pravosudni organ koji je više od 20 godina delatnost vršio u stambenoj zgradi u centralnoj zoni grada Pančeva, Prekršajni sud Pančevo je predviđen za izmeštanje na granicu njegove periferije. Time su se stekli uslovi za projektovanje i izgradnju objekta pravosudnog organa na katastarskoj parceli odnosno građevinskom zemljištu javne namene „uprava i administracija”. U odnosu na karakterističnu poziciju parcele, sa dvema stranicama koje grade ugao uz evropski međunarodni put E70 i saobraćajnicu za prilaz i pristup porodičnim kućama, a dvema uz porodičnu kuću i sportski teren škole u susedstvu, objekat je povučen sa pozicije regulacione i građevinske linije nekadašnjeg objekta Stara fabrika obuće na čijem mestu se danas nalazi. Povlačenjem su se stekli uslovi za jednovremeno projektovanje bezbedne i komforne zone za pristup objektu i sagledavanje njegove arhitekture karakteristične za pravosudni objekat. U tom sledu, istovremeno je usidren i odignut od tla, oblikovan kao kompaktan, pravilan i karakteran volumen, ustrojene i svedene strukture, koji je u potrebnoj meri transparentan na takav način da reflektuje ruralni pejzaž ambijenta svog okruženja na periferiji grada. Kao takav, ukazuje na demokratske entitete modernosti institucionalnog prizora nove stvarnosti koju predstavlja, njene principe i ciljeve u svrhu dostupnosti pravde građanima — nezavisnost, nepristrasnost i kvalitet pravde, stručnost, odgovornost i efikasnost. Programsko-prostorni kapacitet ostvaren je za 47 + 5 zaposlenih lica na 57 sistematizovanih radnih mesta organizovanih u okviru 20 radnih (6 za organizacione jedinice i 14 za sudska odeljenja) i dodatnih 12 prostorija u funkciji službeničkog, korisničkog, tehnološkog i higijenskog standarda. Radne prostorije organizacionih jedinica sudska uprava, sudska pisarnica, računovodstvo i administrativno-tehnička služba (kabineti, kancelarije i biroi) organizovane su u prizemlju, a sudskih odeljenja (kabineti i kabineti – sudnice) na spratu. Pomoćne, prostorije službeničkog, korisničkog, tehnološkog i higijenskog standarda organizovane su u prizemlju i na spratu. Radne i prostorije korisničkog standarda su u nizu. Pomoćne, prostorije službeničkog, tehnološkog i higijenskog standarda su na krajevima niza radnih i prostorija korisničkog standarda sa obe strane centralnog hola – hodnika, jedne naspram drugih. Spratnost objekta je P + 1 (prizemlje i sprat), dimenzije 32,72 x 15,84 x 8,10 m.

1X2 STUDIO

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti