slider-homepage-parkeringshus_övertoning

Renovering av parkeringshus

Vi på Mapei har lång erfarenhet av betong, kolfiberförstärkning och härdplastbeläggningar vid renovering och nybyggnation av parkeringshus. 
Parkeringshus utsätts för stora påfrestningar från både miljö och mekanisk påverkan.

Ser man detta i ett livscykelperspektiv är det nedbrytning av betong och armeringskorrosion, som är den verkligt allvarliga miljöfaktorn. Parkeringshus byggs oftast i betong och idag är det prefabricerade byggnader som dominerar marknaden.

Gemensamt för konstruktionerna är att de är armerade och att de utsätts för klorider som efter hand påverkar betongens förmåga att skydda armering mot korrosion. Rörelser i konstruktionen kan också leda till sprickor och att bärande konstruktioner behöver förstärkas.

 

Rätt valda lösningar ger högt korrosionsskydd, förlänger livslängden på hela konstruktionen och reducerar kostnader förenade med läckage, renovering och stängda anläggningar.

Våra systemlösningar har följande egenskaper:

icon-raskt

Snabb installation

icon-stovfri-overflate

Dammfri beläggning

icon-infrastruktur-ce-merking-brd19_vit

CE-märkt och dokumenterat i enlighet med gällande standarder

icon-rissoverbyggende

Spricköverbyggande

Systemlösningar för Parkeringshus

Mapefloor Parking System ger ett garanterat kraftfullt skydd tack vare de speciella fysiska och mekaniska egenskaperna. Det är mycket viktigt att skydda betonggolv i miljöer som är avsedda för fordonsparkering. Detta för att bevara underlagets funktionalitet och hållbarhet samt för att öka säkerheten och minska underhållskostnaderna. De härdplastbaserade produkterna kan också anpassas för en mängd olika miljöer och förhållanden.

Projekt med renovering av Parkeringshus

Category icon BYGGNADER OCH OFFENTLIGA PLATSER

Lega del Filo d'Oro

Osimo, Italien

Industribelägg

Category icon BYGGNADER OCH OFFENTLIGA PLATSER

Pirelli Garage

Milano, Italien

Betongrenovering

Har du frågor om renovering av parkeringhus?

Kontakta din tekniska säljare 
hos Mapei alt. maila eller
ring Mapei på telefon: 08 - 525 090 80
info@mapei.se