slider-homepage-reningsverk_övertoning

Renovering av Reningsverk

 

 

Med tiden blir betong utsatt för olika nedbrytningsmekanismer beroende på vilka påfrestningar den utsätts för. Det innebär att materialet kräver regelbundet underhåll och översyn. En stor del av de betongskador vi ser i dag beror på bristande erfarenhet och kunskap om olika påfrestningar från miljön. Missuppfattningen att betong håller i evighet har ibland lett till höga kostnader.

Vid avloppstillämpningar ställs mycket höga krav på att produkterna är beständiga mot den aggressiva miljö som avloppsvatten och kemikalier skapar. Lösningarna ska samtidigt skydda betongen och förhindra oönskade utsläpp till miljön. 

Rent dricksvatten och säker avloppshantering är grundläggande för en hållbar miljö. När det gäller resurser är det ofta fördelaktigt att till stor del bevara och renovera befintliga anläggningar. Det minskar resursanvändningen och bidrar positivt till en hållbar miljö. Både vid renovering och nybyggnad är det viktigt att öka livslängden på dessa anläggningar så att miljöpåverkan blir så låg som möjligt vilket ger en avsevärt längre livslängd.

 

VI PÅ MAPEI HAR TEKNISK EXPERTIS OCH SYSTEMLÖSNINGAR SOM HJÄLPER ER MED EN OPTIMAL LÖSNING FÖR ERA GOLV, VÄGGAR OCH TAKYTOR.

Systemlösningar för renovering av reningsverk

Mapei har utvecklat en systemlösningar som är optimala för renovering och ytbehandling av infrastruktur inom vatten och avlopp. Systemen är baserade på härdplast eller cementbaserade material ofta en mix ger ett optimalt resultat.

Våra systemlösningar har följande egenskaper:

icon-hoy-mekanisk-bestandighet

Mycket lång livslängd

icon-rehabilitering-av-va-anlegg-god-kjemikaliebestandighet-brd19_VIT

God
kemikaliebeständighet

icon-infrastruktur-ce-merking-brd19_vit

CE-märkt och dokumenterad i enlighet med gällande standard.

Referenser för renovering av Reningsverk

Category icon INFRASTRUKTUR

Odderøya Sewage Treatment Plant

Kristiansand, Norge

Betongrenovering, Underhåll av avloppsanläggningar

Category icon INFRASTRUKTUR

Langavatn Water Treatment Plant

Ålgård, Norge

Installation av golv och vägg beklädnad, Ytpreparering

Category icon PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Fredrikstad Seafoods landbaserad vattenbruk

Fredrikstad, Norge

Vattentätning, Nybyggnation, Ytpreparering

Har du frågor eller behöver du hjälp?

Kontakta vår tekniska support om du har frågor om reningsverk.